Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer

prof. dr. D.E.H. de Boer

Emeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013)

Voornaamste onderzoeksprojecten

a. The town as a Body social

b. Digestum Digitaal

c. Hanze Studie Centrum

diverse deelprojecten, zie ook A.J. Brand. o.a. digitale editie van het Digestum Vetus (zie b), gestart samen met Gemeentearchief Kampen en IJsselacademie en te voltooien met de Fryske Akademie.

d. Digitaal Oorkondenboek Groningen en Drenthe

e. Editie Mirakelboeken Halle en Amersfoort

f. Biografie Albrecht van Beieren (1336-1404)

g. Europees project: Cuius regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. Internationaal project binnen het ESF-programma  EUROCORECODE, gestart1 september 2010. Georganiseerd als samenwerkingsproject rodnom een kern 8 Europese partners met enkele geassocieerde partners

h. Internationaliseringsproject (samen met Archief Gelderland en Universität Bochum): The Modern Devotion as a vehicle of reflection and education and as an instrument of social and cultural cohesion within a German-Dutch trans-regional context, ca. 1350- ca.1580

i. MeMO, Medieval memory Online. Samenwerkingsprojekt in het kader van de Onderzoekschool mediëvistiek, geleid door dr. Truus van Bueren (Utrecht) als eerste indiener, met prof.dr. Koen Goudriaan (VU) en prof.dr Dick E.H. de Boer (RUG) als medevoorbereiders en universitaire partners

j. In Emo's voetspoor. Project in samenwerking met de Stichting Via Historica.

 

overzicht van gerealiseerde en beoogde promoties

a. gerealiseerde promoties:

1. 21/12/88 - RULeiden (letterenfaculteit) F.J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420 (Hilversum 1988) 384 pp. + 3 diskettes; promotor: prof.dr. W.P. Block­mans, co-promo­tor dr. D.E.H. de Boer

2. 18/01/90 - RULeiden (letterenfaculteit), M.J. Waale, De Arkelse oorlo­g. 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Hilver­sum 1990) 300 pp.; pro­motor: prof.dr. W.P. Block­mans, co-promotor dr. D.E.H. de Boer

3. 21/03/90 - RULeiden (letterenfaculteit), J.G.M. Sanders, Waterland als woes­tijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster `Het Hollandse Huis' bij Geer­truidenberg 1136-1595. Hollandse Studiën 25 (Hilversum 1990) 240 pp.; promotor: prof.dr. W.P. Block­mans, co-promotor dr. D.E.H. de Boer

4. 27/11/91 - RULeiden (letterenfaculteit) H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaar­ten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). Hol­landse Historische Reeks 16 (z.pl. 1991) 339 pp.; promo­tor: prof.dr. W.P. Block­mans, co-promotor dr. D.E.H. de Boer

5. 10/06/93- RULeiden (rechtenfaculteit), O. van den Arend, Zeven lokale bal­juw­schap­pen in Holland (Hilver­sum 1993), 496 pp.; promo­tores: prof.mr. J.Th. de Smidt en prof.dr. D.E.H. de Boer (RU Gronin­gen)

6. 11/01/93 - RULeiden (letterenfaculteit), A. Janse, Grenzen aan de macht. De Frie­se oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400. Holland­se Histori­sche Reeks 19 (Den Haag 1993) 457 pp.; promotores: prof.dr. W.P. Blockmans en prof.dr. D.E.H. de Boer (RU Gronin­gen)

7. 26/11/93 - RUUtrecht (letterenfaculteit), J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Stu­dies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen (promotie­versie Leid­schendam 1993, 497 pp.; handelseditie Leuven 1995, 683 pp.); promo­to­res: prof.dr.jkvr. J.M. van Winter en prof.dr. D.E.H. de Boer (RUGro­nin­gen)

8. 02/06/94 - RULeiden (letterenfaculteit), R. Stein, Politiek en Historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronie­ken in de eerste helft van de vijf­tiende eeuw (Leuven 1994) 372 pp.; promotores: prof.dr. W.P. Block­mans, prof.dr. F.P. van Oostrom (beiden RULeiden) en prof.dr. D.E.H. de Boer (RUGroningen)

9. 08/06/94 - RULeiden (letterenfaculteit), M.J. van Gent, `Par­tijelike sa­ken'. Hoe­ken en 23Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oosten­rijkse tijd­perk. Hol­landse Historische Reeks (z.pl. 1994) 523 pp.; promotores: prof.dr. W.P. Blockmans en prof.dr. D.E.H. de Boer (RUGronin­gen)

10. 14/12/94 - RULeiden (letterenfaculteit), G. de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenkloos­ter Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994) 736 pp.; promotores: prof.dr. W.P. Block­mans en prof.dr. D.E.H. de Boer (RUGronin­gen)

11. 11/05/95 - RUGroningen, L.E. Wierda, De Sarijs-hand­schriften. Studie naar een groep laat-middel­eeuwse handschriften uit de IJsselstreek (voorheen toegeschreven aan de Agnietenberg bij Zwolle) (Zwolle 1995) 212 pp. + diskette (pro­mo­tores: D.E.H. de Boer en J.P. Gumbert (RUL))

12. 21/06/95 - RUGroningen, R.I.A. Nip, Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons ( 1087), mens en model. Een bronnenstudie (promotie-editie: Groningen 1995) 308 pp.; handelseditie ca. 1996 (promotores: D.E.H. de Boer en L.J. Engels)

13. 21/03/96 - RUGroningen, R.P. de Graaf, Oorlog om Holland, 1000-1375 (Hil­ver­sum 1996) 494 pp. (pro­mo­tores: D.E.H. de Boer en G.C. Berk­hof (RUL))

14. 28/05/96 - RULeiden, A.J. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) . Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, 6 (Leu­ven-Apel­doorn 1996; XLIX + 417 pp. + dis­ket­te) (pro­mo­to­res: W.P. Blockmans (RUL) en D.E.H. de Boer)

15. 26/09/96 - RUGroningen, B. Roest, Reading the book of history. Intellectual con­texts and educational functions of Franciscan Historiography, 1226-ca. 1350 (Groningen 1996) (promotores: A.H. Huussen, D.E.H. de Boer en P. Raedts (KUN))

16 . 03/04/00 - RU Groningen, D.J. Henstra, The evolution of the money standard in Medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c. 600-c.1500) (Groningen 2000) (promotores: D.E.H. de Boer en S. Kuipers (Econ.Fac.))

17. 04/07/02 – RUGroningen, J.F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw (interne publikatie Groningen 2002; handelseditie: Kampen 2004); (promotor: D.E.H. de Boer)

18. 01/12/05 – RUGroningen, F. Berkenvelder : Stedelijk burgerrecht en burgerschap . Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811) (Zwolle 2005) (promotores: D.E.H. de Boer en K. van Berkel)

19. 29/03/07 - RUGroningen, I. Wormgoor, Uit vrije wil en voor zijn zielenheil. Kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving tot 1580. (promotor: D.E.H. de Boer)

20. 12/04/07 - RU Groningen, J.F.J. van den Broek, Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600) (Assen 2007) (Promotores: D.E.H. de Boer en P. Kooij)

21. 12/11/07 - RU Groningen, J.A. Zimmerman, Textiel in context. Een analyse van archeologische textielvondsten uit 16de-eeuws Groningen (Groningen 2007) (promotores: D.E.H. de Boer en D.C.M. Raemaekers)

22. 05/06/ 08 - RUGroningen, J. Wubs-Mrozewicz,   Traders, ties and tensions The interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in late medieval Bergen (Hilversum 2008)  (promotores: De Boer en Olesen (Greifswald), co-promotor A.J. Brand)

23 12/12/12 – Universiteit Leiden: R. Ladan, Geneeskundige zorg in Leiden in de late middeleeuwen (Hilversum 2012) (promotores: De Boer en Beukers)

24. 24/01/13 – RU Groningen: A. Boele, Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke nederlanden 1300-1650 (promotores Ramakers en De Boer)

25. 9/1/2014 - RU Groningen: R.M.R. van Oosten, De stad, het vuil en de beerput. Een archeologisch-historische studie naar de opkomst , verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 18de eeuw) (z.pl. 2014) (promotores De Boer en Ramakers)

26. 20/05/14 – RU Groningen: J.L. Stegeman, The growth of an Austrasian Identity. Processes of Identification and Legend Construction in the Northeast of the Regnum Francorum, 600-800 (z.pl. 2014) (promotor De Boer, copromotor Heidecker

 

b. beoogde promoties vanaf 2015:

27. R.A.A. Bosch, Tussen invloed en beïnvloeding. Staatsvorming, economie en het stedelijk netwerk in Gelre (promotor De Boer, co-promotor Van Schaïk)

28.  P. Noomen, Friese Nederzettingsgeschiedenis (promotores De Boer en Spek)

29. H. Jongbloed, Vrijheid, onvrijheid en sociale mobiliteit in het licht van de heerlijkheid Diepenheim tot 1331. Promotores De Boer en Mol (Univ. Leiden)

30. A. Groustra-Werdekker, Gelre late middeleeuwen (promotores De Boer en Esser)

31. A. van Egmond, Kunstproductie en -consumptie aan het Hollands-Beierse Hof (UvA, promotores C. Chavannes en De Boer)

32. N. IJssennagger, Connectivity in the NorthSea basin during the Viking period (promotores De Boer en Theuws (Univ. Leiden))

33. Gert Kortekaas, Ab Urbe Cndita. Archeologie Groningen (promotores De Boer, Spek, Raemaekers)

33. R. Alma, Hoofdelingen in Groningen (promotores De Boer en Kuiper)

34. V. Robijn , Memorieboeken als bronnetype (promotores De Boer en Jeurgens (Univ.Leiden)

35. J. Huiting, Landgebruik en bewoning in he gebied van Vleuten en Harmelen tot het eind van de 16de eeuw(promotores De Boer en Spek)

36. Jeroen Bouwmeester, vroege stadsarcheologie Nederland (promotores De Boer en Theuws (Univ. Leiden))

37. J. Tersteeg, De Borchgrave van Couchi (promotores De Boer en Ramakers)

38. D.Munro, Grafmonumenten Malta (promotores De Boer en Van Veen)

39.  L.J. Hendrikman, atelier Bernard van Orley (promotores Van Veen en De Boer)

40. M. van Driel, Karel van Gelre, vorst tussen stad en land (promotores De Boer en Duijvendak

41. H. Walsweer, Friese studielenen (promotor De Boer, copromotor Vries)

vervallen
F. Prinsen, Mobiliteit en comm unicatie gravinnen van Holland (promotores De Boer en De Hemptinne, RUGent)  
vervallen wegens overlijden:

B.N. Leverland, St. Pancras op het Hogeland, postuum gepubliceerd als boek

J. Torringa, Tekst en Muziek in de recitatieven van Bach, posthuum gepubliceerd in bundel en als artikel.

A. Rinzema, Sicke Benninge als geschiedschrijver, posthuum gepubliceerd als boek
Laatst gewijzigd:16 december 2015 07:33

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland