Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. C.P.J. (Kees) van der Ploeg

dr. C.P.J. van der Ploeg

universitair docent
Geen foto beschikbaar
E-mail:
c.p.j.van.der.ploeg rug.nl

 

Als samenwerkingsproject met het Nederlands Architectuurinstituut (NAI) in Rotterdam heeft onze opleiding het archief in bruikleen gekregen van de architect en stedenbouwkundige Wieger Bruin (1893-1971). Begonnen als zelfstandig architect in 1923, ontwikkelde hij na de Tweede Wereldoorlog een grote praktijk als stedenbouwkundige (uitbreidings- en wederopbouwplannen voor o.a. Alkmaar, Doetinchem, Den Helder, Purmerend en Winschoten.). Vooral in werkcolleges zal vaak gebruikt worden gemaakt van dit archief. De bedoeling hiervan is studenten vertrouwd te maken met dit soort materiaal als basis voor wetenschappelijk onderzoek.

 

In het onderwijs besteed ik verder aandacht aan de niet-modernistische stromingen in de architectuur, die in de geschiedschrijving van vooral het Nederlandse bouwen nogal stiefmoederlijk zijn behandeld, hoewel ze nog steeds sterk bepalend zijn voor het stadsbeeld. Dit sluit ook aan op het brede aandachtsgebied van het cultureel erfgoed. In een hieraan gewijde collegereeks worden noties uit de geschiedenis van architectuur en stedenbouw in een bredere cultuurhistorische context gepresenteerd, waaronder de samenhang met landschapszorg en archeologie.

 

 

 

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:35

Contact information

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands