Research

 1. 2020
 2. de Jong, J., & Megens, I. (2020). The Idea of Europe: Teaching Cultural History for Almost Twenty Years. In J. de Jong, M. Neumann, S. Neumann Stanivukovi´c, & M. van der Waal (Eds.), European Studies and Europe: Twenty Years of Euroculture (pp. 163-176). (Studies in Euroculture ; Vol. 5). Universitätsverlag Göttingen. https://doi.org/10.17875/gup2019-1225
 3. 2019
 4. de Jong, J., Leigh, J., Megens, I., Neuman, M., Neuman-Stanivukovic, S., & van der Waal, M. (2019). Introduction. In J. de Jong, M. Neuman, & M. van der Waal (Eds.), Where is Europe?: Respacing, Replacing, and Reordering Europe Euroculture consortium.
 5. 2018
 6. de Jong, J., & Megens, C. (2018). The Idea of Europe: Teaching Cultural History for almost twenty years. Paper presented at European Studies and Europe., Krakow, Poland.
 7. 2017
 8. 2016
 9. Megens, C. (2016). De Amerikaanse militaire missie in Den Haag. In D. Hellema, & G. Scott-Smith (Eds.), De amerikaanse ambassade in Den Haag (pp. 52-70). Boom.
 10. 2015
 11. Megens, C. (2015). Inzet van snelle interventiemachten. (Adviesrapporten AIV no. 96). Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 12. Megens, C. (2015). In the Aftermath of Iraq: Rebuilding Transatlantic Relations beyond 2003. Paper presented at 14th annual conference transatlantic studies association, Middelburg, Netherlands.
 13. 2014
 14. Megens, I. (2014). Military Assistance Advisory Group. Paper presented at De Amerikaanse ambassade in Nederland, 1945-2010, Middelburg, Netherlands.
 15. 2013
 16. Adviesraad Internationale Vraagstukken (2013). Azië in opmars: Strategische betekenis en gevolgen. (Adviesrapporten AIV; No. 86). Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 17. Megens, C. (2013). The restoration of Atlantic Unity in 1974. Unpublished. In The restoration of Transatlantic Unity in 1974
 18. Megens, C. M. (2013). Internationale veiligheid. In A. De Baets, J. den Hollander, & S. van der Poel (Eds.), Grenzen in beweging. De wereld van 1945 tot heden (pp. 271 - 300). Unieboek-Het Spectrum.
 19. 2012
 20. Megens, C. M. (2012). Haren, de groene parel van het Noorden. Pleidooi voor een leergeschiedenis van de gemeente Haren. In D. Bosscher, & R. Nijmeijer (Eds.), Lof der nuchterheid: opstellen over tijd, geest en tijdgeest—Liber Amicorum voor Jaap den Hollander (pp. 59 - 64). Rijksuniversiteit Groningen.
 21. Megens, C. (2012). History as a money launderer? The Dutch and their national history.. Paper presented at 3rd Euroculture conference, Deusto, Spain.
 22. Brouwer, J. W. L., & Megens, C. M. (2012). In de schijnwerpers. Handige bespeler van de pers. In J. A. S. Joustra (Ed.), Joseph Luns. Ter herinnering 1911-2002 (pp. 54 - 73). Elsevier.
 23. Brouwer, J. W. L., & Megens, C. M. (2012). Joseph Luns / Uitspraken. Samenstelling: Jan Willem Brouwer en Ine Megens. In J. A. S. Joustra (Ed.), Joseph Luns. Ter herinnering 1911-2002 (pp. 98 - 101). Elsevier.
 24. Brouwer, J. W. L., & Megens, C. M. (2012). Ministerschap. Het Nederlandse belang altijd voorop. In J. A. S. Joustra (Ed.), Joseph Luns. Ter herinnering 1911-2002 (pp. 30 - 53). Elsevier.
 25. Brouwer, J. W. L., & Megens, C. M. (2012). Secretaris-generaal van de NAVO. Fervent atlanticus tot het einde. In J. A. S. Joustra (Ed.), Joseph Luns. Ter herinnering 1911-2002 (pp. 74 - 95). Elsevier.
 26. Brouwer, J. W. L., & Megens, C. M. (2012). Vormende jaren. Hoffelijk en aartsconservatief. In J. A. S. Joustra (Ed.), Joseph Luns. Ter herinnering 1911-2002 (pp. 6 - 29). Elsevier.
 27. 2011
 28. Megens, C. M. (2011). Ambitions and Ambivalence. Initiatives for a European Nuclear Force, 1957-1967. In G. Scott-Smith, & V. Aubourg (Eds.), Atlantic, Euratlantic, or Europe-America? The Atlantic Community and the European idea from Kennedy to Nixon (pp. 18 - 37). (Atlantic Community and Europe; No. Vol. 2). Soleb.
 29. Megens, C. M. (2011). Helmut Kohl, een staatsman van formaat. In Y. van Hoef, & D. Bosscher (Eds.), Koning Nobel. Opstellen over goede en kwade leiders, en wat het verschil maakt. Liber Amicorum voor Prof.dr. Hans Renner (pp. 203 - 206).
 30. Megens, C. M. (2011). The Annual Review procedure in NATO, 1952-1966. In M. Drent, A. van den Assem, & J. de Wilde (Eds.), NATO’s Retirement? Essays in Honour of Peter Volten (pp. 159 - 171). (Greenwood Papers; No. 26). The Centre for European Security Studies.
 31. 2010
 32. 2009
 33. Megens, C. M. (2009). Bilateral Defense Cooperation in an Atlantic Perspective, 1945-1970. In C. A. van Minnen, H. Krabbendam, & G. Scott-Smith (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations, 1609-2009 (pp. 621 - 631). Boom.
 34. 2008
 35. Megens, C. M. (2008). The Multilateral Force as an Instrument for a European Nuclear Force? In M. A. Heiss, & S. Victor Papacosma (Eds.), NATO and the Warsaw Pact. Intrabloc Conflicts (pp. 91 - 105). The Kent State University Press.
 36. Megens, C. M. (2008). The North Atlantic Treaty Organization in the 1950s: An Atlantic Community in the Making? In V. Aubourg, G. Bossuat, & G. Scott-Smith (Eds.), European Community, Atlantic Community? (pp. 320 - 340). (Atlantic Community and Europe; No. 1). Soleb.
 37. 2007
 38. Megens, C. M. (2007). Diplomatie en defensie. Twee jonkheren in de bres voor de Koninklijke Marine. In B. de Graaff, & D. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 135 - 144). Boom.
 39. Megens, C. M. (2007). The December 1973 declaration on European identity as the result of team spirit among European diplomats. In J. van der Harst (Ed.), Beyond the custom's union: the European community's quest for deepening, widening and completion, 1969-1975 (pp. 317 - 338). (Groupe de liaison des historiens auprès de la commission européenne/European Union liaison committee of historians; No. 11). Bruylant/L.G.D.J./Nomos Verlag.
 40. 2006
 41. Megens, C. M. (2006). Globalisering en internationalisering. Over het belang van de internationale politieke cultuur. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 50 - 54). Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 42. 2005
 43. Brouwer, J. W., & Megens, C. M. (2005). De priemende vinger van Joseph Luns. Lengte, humor en onverzettelijkheid van een minister van Buitenlandse Zaken. In C. G. Santing, H. te Velde, & M. Wilke (Eds.), Machtige lichamen. Het vingertje van Luns en andere politieke wapens (pp. 27 - 42). Wereldbibliotheek.
 44. 2004
 45. Megens, C. M. (2004). Het handhaven van internationale vrede en veiligheid. In J. van der Harst, P. M. E. Volten, & A. G. Harryvan (Eds.), Internationale Organisatie: Samenwerking en Regimevorming in de Internationale Betrekkingen (tweede en herziene druk) (pp. 30 - 53). Koninklijke Van Gorcum.
 46. 2003
 47. Brouwer, J. W., & Megens, C. M. (2003). De Koude Oorlog (1949-1990). In J. R. Bruijn, & C. B. Wels (Eds.), Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (pp. 383 - 412). Balans.
 48. 2001
 49. Megens, C. M. (2001). Dutch foreign policy: limited sources versus active approach. In J. Jires (Ed.), European security and NATO enlargement. Papers from the international students seminar held on 5th December 2000 in Prague, Czech Republic (pp. 41 - 50). POLIS.
 50. Megens, C. M. (2001). Vredesoperaties ongeschikt om politiek te bedrijven. In C. C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001 (pp. 70 - 81). Sdu Uitgevers.
 51. 2000
 52. Megens, C. M. (2000). Bewapening en wapenbeheersing in het nucleaire tijdperk. In H. Renner, R. Wagenaar, & D. F. J. Bosscher (Eds.), De wereld na 1945 (pp. 61 - 82). Het Spectrum.
Previous 1 2 Next

ID: 114900