dr. C. (Corine) Hoeben

Research Associate

dr. C. (Corine) Hoeben
Telephone:
E-mail:
c.hoeben rug.nl

Research

 1. 2019
 2. Hoeben, C., & de Natris, J. (2019). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2019. (COELO-rapport; No. 19-1). Groningen: COELO.
 3. Hoeben, C. (2019). Ontwikkeling provinciale belasting 2015-2019. (COELO-rapport; No. 19-3). COELO.
 4. Hoeben, C. (2019). Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019. (COELO-rapport; No. 19-2). COELO.
 5. 2018
 6. Hoeben, C., & de Natris, J. G. (2018). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018. (COELO-rapport; Vol. 18-1). Groningen: COELO.
 7. 2017
 8. Hoeben, C., Kwakkel, K., Veenstra, J., & Allers, M. (2017). Atlas van de lokale lasten 2017. Groningen: COELO.
 9. Hoeben, C., & Kwakkel, K. (2017). Gebruikers- of eigenarenheffing voor de rioolheffing in Westfriese gemeenten. (COELO-rapport 17-3). Groningen: COELO.
 10. Hoeben, C., & Kwakkel, K. (2017). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017. (COELO-rapport; No. 17-1). Groningen: COELO.
 11. Hoeben, C. (2017). Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta. (COELO-rapport ; Vol. 17-4). COELO.
 12. 2016
 13. Allers, M., Hoeben, C., Kwakkel, K., & Veenstra, J. (2016). Atlas van de lokale lasten 2016. Groningen: COELO.
 14. Hoeben, C., & Kwakkel, K. (2016). Compensatieregelingen kabels en leidingen. (COELO-rapport; No. 16-4). Groningen: COELO.
 15. Hoeben, C., & Kwakkel, K. (2016). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016. (COELO-rapport; Vol. 16-1). Groningen: COELO.
 16. Hoeben, C., & Kwakkel, K. (2016). Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe. (COELO-rapport; No. 16-6). Groningen: COELO.
 17. 2015
 18. Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, B., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015. Groningen: COELO.
 19. Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, J., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015: Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau. (COELO-rapport; Vol. 15-5). Groningen: COELO.
 20. 2014
 21. Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., van Gelder, M., Geertsema, J. B., & Veenstra, J. (2014). Atlas van de lokale lasten 2014: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. (COELO-rapport; Vol. 14-3). Groningen: COELO.
 22. 2013
 23. Allers, M. A., & Hoeben, C. (2013). Decentrale overheden. In J. H. M. Donders, & C. A. de Kam (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2013 (pp. 89 - 99). Den Haag: WDS.
 24. Allers, M. A., Steiner, B., Hoeben, C., & Geertsema, B. (2013). Gemeenten in perspectief. (COELO-Rapport; Vol. 13-4). Groningen: COELO.
 25. 2012
 26. Allers, M. A., Hoeben, C., Veenstra, J., & Geertsema, B. (2012). Atlas van de lokale lasten 2012. Groningen: COELO.
 27. Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012. (COELO-rapport; No. 12-1). Groningen: COELO.
 28. Allers, M. A., Hoeben, C., & Veenstra, J. (2012). Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm. (COELO Reports; Vol. 12-2). Groningen: COELO.
 29. Hoeben, C., Geertsema, J. B., Veenstra, J., & Allers, M. A. (2012). Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer. (COELO-Rapport; Vol. 12-4). Groningen: COELO.
 30. 2011
 31. Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2011. (COELO-rapport; No. 11-2). Groningen: COELO.
 32. 2010
Previous 1 2 Next

ID: 231815