Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. C.E. Oenema-Mostert

Publications

Defining and evaluating stability in early years assessment

Aiming for agency. The effects of teacher education on the development of the expertise of early childhood teachers

Constrained or sustained by demands?: Perceptions of professional autonomy in early childhood education

Preschool/Kindergarten teachers' conceptions of standardised testing

Signalering met de Cito kleutertoetsen: Ondergemiddeld is niet gelijk aan problematisch

Ruimte voor autonomie: De mediërende rol van autonomie in de relatie tussen managementstijl en de werkbeleving van leerkrachten

Cognitieve ontwikkeling

De bouwstenen van stapsgewijs onderwijs: spelen, ontwikkelen en leren

De ontwikkeling van het kind van 0-7 jaar

De ontwikkeling van taal

Read more