Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. C.A.M. (Conrad) Gietman

dr. C.A.M. (Conrad) Gietman

dr. C.A.M. (Conrad) Gietman
E-mail:
c.a.m.gietman rug.nl

Expertise

kastelen, buitenplaatsen, adel, elitecultuur, herinneringscultuur.

Other positions

wetenschappelijk medewerker Hoge Raad van Adel, Den Haag
Lid Raad van Advies "De Nederlandsche Leeuw", tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Lid jury "Virtus Scriptieprijs"
Last modified:03 September 2019 08.19 a.m.

Contact information

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands