Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. B. (Bob) Wilffert

prof. dr. B. (Bob) Wilffert

Hoofd Basiseenheid FarmacoTherapie, -Epidemiologie en -Economie

Expertise

Farmacogenetica
Geneesmiddelen en zwangerschap

Overige functies

Hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie
Lehrauftrag Klinische Dokumentation bij Masteropleiding Drug Regulatory Affairs aan de Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität te Bonn
Vice-voorzitter van de METC en voorzitter/klinisch farmacoloog van kamer A van de Stichting BEBO (Assen)
Plaatsvervangend klinisch farmacoloog van de Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek in Leeuwarden
Voorzitter Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek
Bestuurslid PAO FARMACIE
Jurylid Prix Galien Research/Pharmaceutical Awards
Bestuurslid Nederlandse Vereniging Medisch Ethische ToetsingsCommissies
Lid van het Ethics Panel van de European Patients' Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI)
Lid GGG Commissie Personalised Medicine van ZonMw
Bestuurslid Stichting Pscribe
Klinisch farmacoloog van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lid van de Redactieraad van het Journal of Research in Pharmacy Practice
Adjunct-opleidingsdirecteur MSc Farmacie
Lid Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP
Laatst gewijzigd:07 februari 2019 07:35

Contactgegevens

Afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg

Telefoon: