Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Docent notarieel recht

Voor het vak Rechtspersonen en Personenvennootschappen verzorg ik hoorcolleges, op het gebied van kapitaalvennootschappen (bijv. op het gebied van kapitaalbescherming, herstructureringsvormen, ontbinding, omzetting), colleges m.b.t. ondernemingsrecht bij Capita Selecta I en II en college over geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht bij het vak Notariswet.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:42

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmonie building

Room:
1312/02.17
Mobiel: