Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

Publications

Uploaden digitale BV en de rol van de notaris

Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap: art 2:203-2:216BW (sinds 2017)

Case note: ECLI:NL:RBAMS:2019:6863

Het UBO-register in Nederland gaat live!

(Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (I)

(Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (II, slot)

Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen

Richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting

Toepassingsbereik Wwft uitgebreid: virtuele valuta, bewaarportemonnees en wisseldiensten voor virtuele valuta

Tuchtrecht en de Wwft

Read more

Press/media

Financiële fraude tijdens de coronacrisis: 7 trends + 8 tips voor opsporing en preventie

Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet