Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Universitair docent notarieel recht
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
b.snijder-kuipers rug.nl

Sinds 1 september 1996 ben ik als kandidaat-notaris werkzaam in Amsterdam bij De Brauw Blackstone Westbroek op het gebied van het ondernemingsrecht.

Ik ben als docente aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden en geef hoorcolleges voor het vak Rechtspersonen en Personenvennootschappen en neem de begeleiding van de ondernemingsrechtelijk georiënteerde scripties voor mijn rekening evenals scripties op het gebied van het formele notariële recht. Daarnaast verzorg ik colleges bij de vakken Capita Selecta I en II en Notariswet. In 2010 ben ik gepromoveerd op het onderwerp Omzetting van rechtspersonen.

Ik vervul een aantal nevenfuncties: lid werkgroep WID-MOT en auditor WID-MOT, lid begeleidingscommissie specialisatieopleiding rechtspersonen- en vennootschapspraktijk, auteur van het becommentariëren van sdu-commentaar ondernemingsrecht, Groene Kluwer (omzetting en ontbinding), tekst en commentaar (Handelsregisterwet en -besluit), medewerker stichtingsrubriek van het WPNR en vaste medewerker tijdschrift TOP.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:42

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmonie building

Room:
1312/02.17
Telephone:
Mobiel: