Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. B. (Bauke) Buwalda

dr. B. Buwalda

universitair hoofddocent

Onderzoeksprojecten voor masterstudenten:

Gedragsfysiologisch en neurobiologisch onderzoek in diermodellen voor sociale stress. 

- Enerzijds gaat het om onderzoek naar onderliggende mechanismen bij adaptatie en maladaptatie in ratten in het zogenaamde resident-intruder model waarbij ratten verlieservaringen ondergaan in conflicten met sterkere mannelijke soortgenoten.

- Anderzijds gaat het om chronische stress van sociale ondergeschiktheid: mannelijke en vrouwelijke ratten worden geplaatst in sociale kolonies (zgn. Visible Burrow Systems). In deze semi-natuurlijke conditie wordt al snel een sociaal hierarchische structuur gevormd met dominante en ondergeschikte dieren. Afhankelijk van individuele eigenschappen en samenstelling van de groep kunnen dieren chronische stress ervaren van hun lage (of hoge) sociale positie. Fysiologische en neurobiologische factoren in oorzaak en gevolg (adaptieve maar met name mogelijke maladaptieve gevolgen zoals stress-gerelateerde pathologien) van sociaal hierarchische positie worden bestudeerd.  

Participatie in Onderwijs:

Bachelor opleiding Levenswetenschappen:

1e jaar:

 • Fysiologie & Therapie (coördinator)
 • Fysiologie van Mens & Dier (coördinator)
 • Humane Fysiologie (coördinator)
 • 1e jaars symposium (4 poster groepen)
 • Biomedisch Onderzoek

2e jaar:

 • Neurobiologie van veroudering
 • Psychobiologie

3e jaar:

 • Neurowetenschappen Research
 • Vrije minor Neurowetenschappen
 • Minorcongres (mede-coordinator)

Master opleidingen Biology (spec. Neurosciences); BCN Res. Master, Biomedical Sciences

 • Neurobiology of Nutrition (mede-coordinator)
 • Orientation on International Scientific Careers
 • Colloquia
 • Thesises
 • Research projects
Laatst gewijzigd:29 augustus 2017 09:42

Contactgegevens

gebouw 5171, Linneausborg

Functie:
universitair hoofddocent
Kamer:
2-42 (north wing)
Telefoon: