Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A. (Anouk) Zuurmond

dr. A. Zuurmond

Universitair Docent en coördinator Master Ethics of Education

Vanaf september 2018 tot september 2020: docent-onderzoeker in de Werkplaats Onderwijsonderzoek getiteld ‘Democratisering van kritisch denken’. In dit project, dat door NRO gesubsidieerd is, werken onderzoekers, lerarenopleiders, mbo-docenten en studenten gezamenlijk aan de ontwikkeling en implementatie van burgerschapsvorming in het mbo, waarin kritisch denken en bildung verbonden worden met de beroepsvoorbereiding. Zie: https://www.nro.nl/twee-werkplaatsen-in-mbo-van-start-voor-burgerschap-en-voor-leren-met-ict/

Laatst gewijzigd:20 augustus 2019 11:49

Contact information