Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A. (Anouk) Zuurmond

dr. A. (Anouk) Zuurmond

Universitair Docent en coördinator Master Ethics of Education

Vanaf september 2018 tot februari 2023: docent-onderzoeker in de Werkplaats Onderwijsonderzoek getiteld ‘Democratisering van kritisch denken’. In dit project, dat door NRO gesubsidieerd is, werken onderzoekers, lerarenopleiders, mbo-docenten en studenten gezamenlijk aan de ontwikkeling en implementatie van burgerschapsvorming in het mbo, waarin kritisch denken en bildung verbonden worden met de beroepsvoorbereiding. Zie: https://www.nro.nl/twee-werkplaatsen-in-mbo-van-start-voor-burgerschap-en-voor-leren-met-ict/

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 15:12