Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.T. (Anne) Steenbakkers

dr. A.T. Steenbakkers

Post-doctoraal onderzoeker

De stem van minderjarigen onder de twaalf bij beslissingen over uithuisplaatsing: hoe kan ze worden versterkt?

Het nemen van een beslissing tot uithuisplaatsing is niet eenvoudig in verband met vele onzekere factoren. Door kinderen onder de twaalf te laten participeren in dit beslisproces kan er beter rekening gehouden worden met hun belangen en kunnen er betere beslissingen genomen worden. In dit onderzoek willen we doormiddel van interviews met kinderen, rechters, advocaten, bijzonder curatoren, (gezins)voogden en raadsonderzoekers achterhalen hoe jonge kinderen op dit moment participeren bij deze beslissing en hoe dit kan worden versterkt. Verder zal er ook een dossier analyse van rechtbankdossiers plaatsvinden en een beleidsanalyse. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website het Foster Care Research Centre Groningen. Dit project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels.

 

Project BOP: Behoefte Onderzoek Pleegkinderen. Een participatief onderzoek naar de psychosociale behoeften van pleegkinderen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik.

Door middel van Q-methodologie, zijn de psychosociale behoeftes van pleegkinderen onderzocht. Gebaseerd op interviews met voormalig pleegkinderen over hun leven in het pleeggezin en de verhalen van huidige pleegkinderen uit project Iris (Dorijn Wubs & Hans Grietens), is een set 'behoeftekaartjes' ontwikkeld. Deze kaartjes zijn in een face-to-face interview door voormalig pleegkinderen gesorteerd naar hun relatieve belang. In dit onderzoek is de impact van heftige gebeurtenissen, specifiek het meemaken van seksueel misbruik, op de behoeften van kinderen in de pleegzorg onderzocht. Een deel van de uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven dit magazine. Meer informatie over dit onderzoek en overige publicaties zijn te vinden op de website van het Foster Care Research Centre Groningen. Project BOP is gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp en ondersteund door Augeo Foundations. Het onderzoek werd geleid door Prof. Dr. H.W.E. Grietens.

Laatst gewijzigd:20 maart 2018 15:03