Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.T. (Anne) Steenbakkers

dr. A.T. Steenbakkers

Post-doctoraal onderzoeker

Uitgebreide informatie over de onderstaande projecten is te vinden op de website het Foster Care Research Centre Groningen

De stem van minderjarigen onder de twaalf bij beslissingen over uithuisplaatsing: hoe kan ze worden versterkt?

Het nemen van een beslissing tot uithuisplaatsing is niet eenvoudig in verband met vele onzekere factoren. Door kinderen onder de twaalf te laten participeren in dit beslisproces kan er beter rekening gehouden worden met hun belangen en kunnen er betere beslissingen genomen worden. In dit onderzoek willen we doormiddel van interviews met kinderen, rechters, advocaten, bijzonder curatoren, (gezins)voogden en raadsonderzoekers achterhalen hoe jonge kinderen op dit moment participeren bij deze beslissing en hoe dit kan worden versterkt. Verder zal er ook een dossier analyse van rechtbankdossiers plaatsvinden en een beleidsanalyse. Dit project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en wordt in samenwerking met Defence for Children uitgevoerd. Andere onderzoekers op dit project: Hans Grietens en Mariëlle Bahlman.

Participatie van kinderen in de pleegzorg: De Q sort als tool om kinderen te helpen hun behoeften aan te geven

Het is belangrijk om aan de psychosociale behoeften van kinderen die in een pleeggezin wonen tegemoet te komen. De uitdaging voor pleegouders en pleegzorgprofessionals is om aan te sluiten bij de behoeften van het individuele kind. Niet alle kinderen praten echter even gemakkelijk over zichzelf en wat zij willen. In dit project ontwikkelen wij daarom een tool die het voor kinderen van 8 tot 18 jaar makkelijk maakt hun eigen behoeften uit te drukken; zonder woorden en zonder sturing van volwassenen. Inzichten die met deze tool verkregen worden, kunnen pleegzorgprofessionals en pleegouders helpen hun handelen vorm te geven. Dit project wordt gefinancierd door Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Andere medewerkers op dit project: Hans Grietens en Steffie van der Steen.

Dissertatie: 'What I really needed was a voice': The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences

Om kinderen die in pleeggezinnen wonen te ondersteunen in hun ontwikkeling en in het verwerken van hun traumatische ervaringen, is het belangrijk dat er aan hun psychosociale behoeften tegemoetgekomen wordt. In mijn promotie onderzoek heb ik aan jongeren zelf gevraagd wat hun behoeften waren en heb ik door middel van Q methodologie verschillende behoeftenprofielen weergeven. Tevens heb ik de impact van hun traumatische verleden op hun behoeften onderzocht. Een deel van de uitkomsten van dit onderzoek zijn in populair wetenschappelijke stijl weergegeven dit magazine. Project BOP is gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp en ondersteund door Augeo Foundations. Promotor: Hans Grietens. Co-promotoren: Steffie van der Steen en Ingunn T. Ellingsen.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 15:16