Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.T. (Anne) Steenbakkers

dr. A.T. Steenbakkers

Post-doctoraal onderzoeker

Anne Steenbakkers is in 2007 Pedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft daarbinnen gekozen voor de afstudeerrichting Orthopedagogiek en schreef haar Master scriptie onder begeleiding van Dr. Stephan Huijbregts over agressie bij jongens in het VMBO. Tevens heeft zij een jaar onderwijs gevolgd en een onderzoeksstage gedaan aan de University of Michigan in de Verenigde Staten.

In januari 2014 begon zij binnen de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen aan het onderzoek dat leidde tot haar proefschrift, getiteld: 'What I really needed was a voice': The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences. Onder begeleiding van Prof. Hans Grietens, Dr. Steffie van der Steen en Dr. Ingunn T. Ellingsen heeft ze binnen het Behoefte Onderzoek Pleegkinderen de ervaringen en behoeften van jongeren in kaart gebracht die in een pleeggezin hebben gewoond. Vanaf januari 2018 is Anne werkzaam als postdoc onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze functie doet zij onderzoek naar de participatie van jonge kinderen bij uithuisplaatsingsbeslissingen en ontwikkelt zij een tool waarmee pleegkinderen hun behoeften kunnen aangeven.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 14:36