Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.T. (Annemiek) Harder

dr. A.T. Harder

Universitair hoofddocent (Tenure Track)

Boendermaker, L., Harder, A. T., Speetjens, P., Van der Pijll, M., Bartelink, C., Van Everdingen, J., m.m.v. Van Yperen, T. A., Konijn, C., & Knorth, E. J. (2007). Programmeringsstudie Jeugd. Rapport en Bijlagen. Utrecht/Groningen: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/Rijksuniversiteit Groningen (RUG) [Studie in opdracht van ZonMw].

Harder, A. T. (2006). Boekbespreking Bastiaansen, D. (2005). Quality of life in children with psychiatric disorders. Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam. Pedagogiek, 26 (3), 329-332.

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld [Residential child and youth care in the picture]. Amsterdam: SWP Publishers. ISBN 90-6665-760-X.

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2007, Januari). Residentiële jeugdzorg in beeld: Een blik op de geboden hulp. Workshop tijdens 3e Vws/Nizw Congres 'Jeugdzorg in onderzoek', De Meervaart, Amsterdam.

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2006, Januari). Residentiële jeugdzorg: Effectief of niet? Lezing tijdens 2e Vws/Nizw Congres 'Jeugdzorg in onderzoek', De Meervaart, Amsterdam.

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2005, November). Het RJS-project: Resultaten van het literatuuronderzoek. Hoofdlezing bij Collegio Congres 'Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers' tijdens Manifestatie 'Jeugdzorg Zó!', De Jaarbeurs, Utrecht.

Knorth, E. J., Harder, A. T., & Zandberg, Tj. (2005, September). Residential child and youth care: New findings on quality and effectiveness . Invited lecture at the 9th International Eusarf Conference 'Troubled children in a troubled world', Paris, France.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:45

Contactgegevens

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Functie:
Universitair hoofddocent
Kamer:
2111.0123
Werktijden:
Maandag t/m vrijdag
Telefoon: