Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. A.T. (Annemiek) Harder

dr. A.T. (Annemiek) Harder

Universitair hoofddocent (Tenure Track)

Expertise

- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
Laatst gewijzigd:10 oktober 2018 07:34

Contactgegevens

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Functie:
Universitair hoofddocent
Kamer:
2111.0123
Werktijden:
Maandag t/m vrijdag
Telefoon: