prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

Professor of Professional Ethics, in particular legal professions

prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor
Telephone:
+31 50 36 35698 (direct)
+31 50 36 35695 (secretary. In case of no answer: please send email to a.r.mackor@rug.nl)
E-mail:
a.r.mackor rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2010
 2. 2009
 3. Mackor, A. R. (2009). Richtlijn en autonomie. In D.de Ruyter, & J. Kole (Eds.), Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (pp. 47 - 59). Amsterdam: SWP Uitgeverij.
 4. 2008
 5. Mackor, A. R., & Westerman, P. C. (2008). Inleiding. In P.C.Westerman en A.R. Mackor (Ed.), Vormen van (de)regulering (pp. 9-13). Den Haag: Boom.
 6. Mackor, A. R. (2008). Prestatienormen. Over prestatiemeting (in opdracht) van de overheid. In P.C. Westerman en A.R. Mackor (Ed.), Vormen van (de)regulering (pp. 73-92). Den Haag: Boom.
 7. Westerman, P. C., & Mackor, A. R. (Eds.) (2008). Vormen van (de?) regulering. (Boom masterreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 8. Mackor, A. R., & Westerman, P. C. (2008). Vormen van (de?)regulering. In A. R. Mackor, & P. C. Westerman (Eds.), Vormen van (de?)regulering (pp. 9 - 13). Den Haag: Boom.
 9. Mackor, A. R. (2008). Wat hebben neurowetenschappen over verantwoordelijkheid te zeggen? In J. A. den Boer, G. Glas, & A. Mooij (Eds.), Kernproblemen van de psychiatrie (pp. 299-327). (Filosofie en psychiatrie). Amsterdam: Boom.
 10. 2007
 11. Mackor, A. R., de Ruiter, C., & Van den Bosch, R. (2007). Rechter dwaalt door dubieuze rapportages over Marjan van der E. De Volkskrant, 11.12.2007.
 12. Mackor, A. R. (2007). De legitimatie van (de combinatie van) levenslange gevangenisstraf en tbs. In T. S. Hol, T. Janse, R, R. Janse, S. Taekema, & T. Hol (Eds.), Rechtsfilosofische Annotaties (pp. 98 - 103). Nijmegen: Ars Aequi.
 13. Mackor, A. R. (2007). Standaardisering en ambteljke binding. Lopen de idealen van geestelijk verzorgers gevaar? In Kole, J., Ruyter, D. de, J. Kole, & D. de Ruyter (Eds.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. (pp. 89 - 103). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 14. 2006
 15. Mackor, A. R. (2006). Te meten, of niet te meten: dat is de vraag. Amsterdam: Anne Ruth Mackor / Uitgeverij SWP.
 16. 2005
 17. Mackor, A. R. (2005). Erklaeren, Verstehen and Simulation: reconsidering the Role of Empathy in the Social Sciences. In R. Festa, A. Aliseda, & J. Peijnenburg (Eds.), Cognitive Structures in Scientific Inquiry (pp. 237 - 262). Amsterdam/New York: Rodopi.
 18. Mackor, A. R. (2005). Erklären, verstehen and simulation. Reconsidering the role of empathy in the social sciences. In R. Festa, A. Aliseda, & J. Peijnenburg (Eds.), Cognitive Structures in Scienctific Inquiry. Essays in Debate with Theo Kuipers (pp. 237 - 262). (Poznan Studies in the philosophy of the sciences and the humanities; No. 84). Rodopi.
 19. Mackor, A. R., & Brand, E. (2005). Naschrift. Proces, 84(2), 78 - 79.
 20. 2004
 21. 2003
 22. Mackor, A. R. (2003). Epistemologie: over de aard en grenzen van kennis. In M. V. B. P. M. van Hees, L. Nauta, & E. C. de Jonge (Eds.), Kernthema's van de filosofie (pp. 135 - 159). Amsterdam/Meppel: Boom.
 23. Mackor, A. R. (2003). The embodied, embedded and affective nature of social cognition: Combining Simulation Theory (ST) and Autonomous Agent Theory (AAT). In The Society for the Study of Artificial Intelligence and the (Ed.), Proceedings of the AISB '03 Second International Symposium on Imitation in Animals and Artifacts. (pp. 153 - 160). Wales: University of Wales.
 24. 2002
 25. 2001
 26. 2000
 27. 1999

ID: 112632