prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

Professor of Professional Ethics, in particular legal professions

prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor
Telephone:
+31 50 36 35698 (direct)
+31 50 36 35695 (secretary. In case of no answer: please send email to a.r.mackor@rug.nl)
E-mail:
a.r.mackor rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2020
 2. Mackor, A-R. (2020). Juridische beroepsethiek: Over macht en moraal,soft law en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters. In A. Berlee, M. A. P. Bovens, J. Silvis, & T. F. E. Tjong Tjin Tai (Eds.), De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst (1 ed., pp. 75-107). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 150). Wolters Kluwer.
 3. Mackor, A-R. (2020). Euthanasia in the Netherlands. In Y. Koide (小出泰士) (Ed.), 『生命倫理・生命法研究資料集 Ⅴ』( “Collection of materials for research on bioethics and biolaw №5”) Research Group(18H00606)aided by the national subsidy for scientific research”(2018~2020科学研究費補助金基盤研究(B)(18H00606)研究グループ. (pp. 25-48)
 4. Mackor, A-R. (2020). アン・ルース・マッコア1「オランダにおける安楽死」. In Y. Koide 小出泰士 (Ed.), 『生命倫理・生命法研究資料集 Ⅴ』( “Collection of materials for research on bioethics and biolaw №5”, Research Group(18H00606)aided by the national subsidy for scientific research”(2018~2020科学研究費補助金基盤研究(B)(18H00606)研究グループ. (pp. 1-24).
 5. 2018
 6. Mackor, A. (2018). What is Legal Validity and is it important? Some Critical Remarks About the Legal Status of Soft Law. In P. Westerman, J. Hage, S. Kirste, & A. R. Mackor (Eds.), Legal Validity and Soft Law (pp. 125-144). (Law and Philosophy Library; No. 122). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77522-7_6
 7. 2017
 8. Mackor, A. (2017). Rechterlijke gedragscodes: Over hun juridische status en het vertrouwen in de rechtspraak. In H. D. Tolsma, & P. De Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (pp. 87-110). (Governance & Recht; Vol. 15). Boom Juridische uitgevers.
 9. 2016
 10. Mackor, A. (2016). Improving Judicial Argumentation about Evidence in Dutch Unus Testis Cases. In E. Feteris, H. Kloosterhuis, J. Plug, & C. Smith (Eds.), Legal Argumentation and the Rule of Law (pp. 111-122). Eleven International Publishing.
 11. Mackor, A. (2016). Legal doctrine is a non-normative discipline: a argument from abstract object theory. In S. Taekema, B. Van Klink, & W. De Been (Eds.), Facts and norms in law: Interdisciplinary reflections on legal method (pp. 127-149). [6] Edward Elgar Publishing.
 12. Mackor, A. (2016). Rechtsregels en medische richtlijnen: Een rechtsfilosofisch perspectief op de aard en functie van regels. In S. Heiman, E. C. Huijsmans, & R. van den Munckhof (Eds.), Medische Aansprakelijkheid (pp. 19-40). (Kennisdocument). Wolf Legal Publishers.
 13. 2015
 14. Mackor, A. (2015). Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. In C. Kelk, F. A. M. M. Koenraadt, & M. Van der Wolf (Eds.), Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie: ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014 (pp. 353-358). (Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap ; nieuwe reeks; Vol. 9 en 11). Wolters Kluwer.
 15. 2014
 16. Mackor, A-R. (2014). Commentaar bij casus 18 'Voltooid leven'. In C. Hertogh, A. Hendriks, & M. Verkerk (Eds.), Morele dilemma's in de ouderengeneeskunde: Tussen patient en zorgsysteem (pp. 101). Koninklijke Van Gorcum.
 17. Mackor, A-R. (2014). Commentaar bij casus 9 'Behandelen ondanks behandelverbod?'. In C. Hertogh, A. Hendriks, & M. Verkerk (Eds.), Morele dilemma's in de ouderengeneeskunde: Tussen patient en zorgsysteem (pp. 56). Koninklijke Van Gorcum.
 18. 2013
 19. Mackor, A. R. (2013). What can Neurosciences Say about Responsibility? Taking the Distinction between Theoretical and Practical Reason Seriously. In N.A.Vincent (Ed.), Legal Responsibility and Neuroscience, Series on Neurosciences and Law (pp. 53-83). Oxford University Press.
 20. 2012
 21. Mackor, A. R. (2012). The autonomy of criminal judges in determining the disorder and the risk of recidivism: Some reflections on the Hoogerheide case. In K.T.I Oei, & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About boundaries (pp. 617-628). Kluwer.
 22. 2011
 23. Mackor, A. R. (2011). Aard en belang van waarheid in het strafproces. In Bart Krans et al. (Ed.), Deskundige in het recht (pp. 157 - 173). Paris.
 24. Mackor, A. R. (2011). Explanatory non-normative legal doctrine. Taking the distinction between theoretical and practical reason seriously. In Mark van Hoecke (Ed.), Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline? (pp. 45-70). Hart Publishing Ltd.
 25. 2009
 26. Mackor, A. R. (2009). Richtlijn en autonomie. In D.de Ruyter, & J. Kole (Eds.), Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (pp. 47 - 59). SWP Uitgeverij.
 27. 2008
 28. Mackor, A. R., & Westerman, P. C. (2008). Inleiding. In P.C.Westerman en A.R. Mackor (Ed.), Vormen van (de)regulering (pp. 9-13). Boom.
 29. Mackor, A. R. (2008). Prestatienormen. Over prestatiemeting (in opdracht) van de overheid. In P.C. Westerman en A.R. Mackor (Ed.), Vormen van (de)regulering (pp. 73-92). Boom.
 30. Mackor, A. R., & Westerman, P. C. (2008). Vormen van (de?)regulering. In A. R. Mackor, & P. C. Westerman (Eds.), Vormen van (de?)regulering (pp. 9 - 13). Boom.
 31. Mackor, A. R. (2008). Wat hebben neurowetenschappen over verantwoordelijkheid te zeggen? In J. A. den Boer, G. Glas, & A. Mooij (Eds.), Kernproblemen van de psychiatrie (pp. 299-327). (Filosofie en psychiatrie). Boom.
 32. 2007
 33. Mackor, A. R. (2007). De legitimatie van (de combinatie van) levenslange gevangenisstraf en tbs. In T. S. Hol, T. Janse, R, R. Janse, S. Taekema, & T. Hol (Eds.), Rechtsfilosofische Annotaties (pp. 98 - 103). Ars Aequi.
 34. Mackor, A. R. (2007). Standaardisering en ambteljke binding. Lopen de idealen van geestelijk verzorgers gevaar? In Kole, J., Ruyter, D. de, J. Kole, & D. de Ruyter (Eds.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. (pp. 89 - 103). Koninklijke Van Gorcum.
 35. 2005
 36. Mackor, A. R. (2005). Erklaeren, Verstehen and Simulation: reconsidering the Role of Empathy in the Social Sciences. In R. Festa, A. Aliseda, & J. Peijnenburg (Eds.), Cognitive Structures in Scientific Inquiry (pp. 237 - 262). Rodopi.
 37. Mackor, A. R. (2005). Erklären, verstehen and simulation. Reconsidering the role of empathy in the social sciences. In R. Festa, A. Aliseda, & J. Peijnenburg (Eds.), Cognitive Structures in Scienctific Inquiry. Essays in Debate with Theo Kuipers (pp. 237 - 262). (Poznan Studies in the philosophy of the sciences and the humanities; No. 84). Rodopi.
 38. 2003
 39. Mackor, A. R. (2003). Epistemologie: over de aard en grenzen van kennis. In M. V. B. P. M. van Hees, L. Nauta, & E. C. de Jonge (Eds.), Kernthema's van de filosofie (pp. 135 - 159). Boom.
 40. Mackor, A. R. (2003). The embodied, embedded and affective nature of social cognition: Combining Simulation Theory (ST) and Autonomous Agent Theory (AAT). In The Society for the Study of Artificial Intelligence and the (Ed.), Proceedings of the AISB '03 Second International Symposium on Imitation in Animals and Artifacts. (pp. 153 - 160). University of Wales.
 41. 1995
 42. Mackor, A. R. (1995). Intentional psychology is a biological discipline. In A. R. Mackor, & T. A. F. Kuipers (Eds.), Cognitive Patterns in science and common sense (pp. 329 - 348). Rodopi.
 43. Mackor, A. R. (1995). Introduction to part IV: Explicating psychological intuitions. In A. R. Mackor, & T. A. F. Kuipers (Eds.), Cognitive Patterns in science and common sense (pp. 323 - 327). Rodopi.
 44. 1994
 45. Mackor, A. R. (1994). The alleged autonomy of psychology and the social sciences. In D. Prawitz, & D. Westerstahl (Eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. (pp. 541 - 557). Kluwer Academic Publishers.

ID: 112632