dr. A.P.M. Lucardie

Senior Research Fellow

No picture available
E-mail:
a.p.m.lucardie rug.nl

Research

 1. 1987
 2. Lucardie, A. (1987). Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO. In Jaarboek 1986 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 151-169). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. 1986
 4. Lucardie, A. (1986). De kleine linkse partijen in Nederland. Paper presented at Het krachtenveld rondom de PvdA, Netherlands.
 5. Lucardie, A. (1986). Dwergen, splinters en eendagsvliegen: een nieuwe poging tot inventarisatie van partijen aan de rand van het Nederlandse partijen-stelsel. In R. Koole, & A. Lucardie (Eds.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1985 (pp. 68-93). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Koole, R., & Lucardie, A. (Eds.) (1986). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1985. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Lucardie, A. (1986). Nederland stromenland: een geschiedenis van politieke stromingen. (2 ed.) Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming.
 8. Koole, R., & Lucardie, A. (1986). The Netherlands: Social Democrats and Security Policy. In N. Ørvik (Ed.), Semialignment and Western Security (pp. 108-147). London - Sydney: Croom Helm.
 9. 1985
 10. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1985). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1984. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1984 (pp. 10-60). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Lucardie, A. (1985). Van Bolsjewisme naar 'pluriformisme': de recente programmatische vernieuwing van de CPN. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1984 (pp. 61-78). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 12. Lucardie, A., & Koole, R. (1985). Les démocrates sociaux Hollandais et la politique de défense : Un cas (proto-)typique de Hollandisme? In H. Portelli, & D. Hanley (Eds.), Social-démocratie et défense en Europe (pp. 11-40). Nanterre: Presses Universitaires de Nanterre.
 13. Lucardie, A. (1985). Liberalisme. (Politiek veelstromenland). Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming.
 14. Lucardie, A. (1985). Nederland stromenland: een geschiedenis van politieke stromingen. (1 ed.) Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming.
 15. Lucardie, A. (1985). Politieke partijen. In R. B. Andeweg, A. Hoogerwerf, & J. J. A. Thomassen (Eds.), Politiek in Nederland (2 ed., pp. 63-80). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 16. 1984
 17. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1984). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1983. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1983 (pp. XIII-XLII). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. 1983
 19. Koole, R., & Lucardie, A. (Eds.) (1983). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1982. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 20. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1983). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1983 (pp. 10-46). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 21. 1982
 22. Koeneman, A. A., Koole, R., & Lucardie, A. (Eds.) (1982). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1981. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 23. Lucardie, A. (1982). Waar blijft Nieuw Rechts in Nederland? een voorstudie over de continuiteït van het sociaal-economisch denken in de VVD. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1981 (pp. 138-157). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 24. 1981
 25. Lucardie, A. (Ed.) (1981). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 26. Lipschits, I., & Lucardie, A. (1981). Campaign analysis report: The Netherlands; the first direct elections to the European Parliament. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980 (pp. 87-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 27. Lucardie, A. (1981). Meningsvorming binnen de PvdA: een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980 (pp. 107-116). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 28. Lucardie, A. (1981). Politieke partijen. In R. B. Andeweg, A. Hoogerwerf, & J. J. A. Thomassen (Eds.), Politiek in Nederland (1 ed., pp. 61-78). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 29. 1980
 30. Lucardie, A. (Ed.) (1980). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1979. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 31. Lucardie, A. (1980). De "New Left" in Nederland: Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSPO, PPR en PvdA in de periode 1960-1977. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1979 (pp. 124-141). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 32. Lucardie, A. (1980). Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1979 (pp. 142-152). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 33. 1973
Previous 1...3 4 5 6 7 Next

ID: 111500