dr. A.P.M. Lucardie

Senior Research Fellow

No picture available
E-mail:
a.p.m.lucardie rug.nl

Research

 1. 1992
 2. Nieboer, M., & Lucardie, A. (1992). 'Aanschuren tegen het CDA' of aansluiten bij klein links? De geschiedenis van de Evangelische Volkspartij. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 149-167). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Lucardie, A., Voerman, G., & van Schuur, W. H. (1992). Different shades of green: a comparison between members of GroenLinks and De Groenen. Paper presented at Workshop 'Green Politics: A Scientific Challenge', Nijmegen, Netherlands. https://doi.org/10.1080/09644019308414063
 4. Lucardie, P., Nieboer, M., & Noomen, I. (1992). Kroniek 1991: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1991. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 14-61). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Lucardie, A. (1992). Politieke stromingen. In J. W. van Deth, & J. C. P. M. Vis (Eds.), Burger en politiek (pp. 29-46). Leiden: Stenfert Kroese.
 6. 1991
 7. Lucardie, A., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (1991). De oprichters van Groen Links: voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 167-185). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Lucardie, A., Nieboer, M., & Noomen, I. (1991). Kroniek 1990: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 14-57). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Lucardie, A. (1991). Fragments from the Pillars: Small Parties in the Netherlands. In F. Müller-Rommel, & G. Pridham (Eds.), Small Parties in Western Europe: comparative and national perspectives (pp. 115-134). (Sage modern politics series; Vol. 27). London-Newbury Park, Calif.: SAGE Publications Inc..
 10. Lucardie, A. (1991). A red herring in a West European sea? The Communist Party of Western Germany. In M. Waller, & M. Fennema (Eds.), Communist Parties of Western Europe: Decline or Adaptation? (2 ed., pp. 192-211). Oxford: Blackwell Publishing.
 11. 1990
 12. Voerman, G., & Lucardie, A. (Eds.) (1990). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1989. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Lucardie, A., & Voerman, G. (1990). Kroniek 1989: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1989. In G. Voerman, & A. Lucardie (Eds.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1989 (pp. 15-59). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. Lucardie, A. (1990). Politici in de periferie: een verkennend onderzoek naar partijen aan de rand van het politiek systeem. In G. Voerman, & A. Lucardie (Eds.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1989 (pp. 126-143). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 15. Lucardie, A. (1990). A stage in moral development? In L. Allison (Ed.), The utilitarian response (pp. 57-73). London: SAGE Publications Inc..
 16. 1989
 17. Lucardie, A. (1989). Individualisering, beambtendom en populisme: politieke partijen in de greep van het postmodernisme. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 172-197). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. Lucardie, A. (1989). Gif of groen: naar een ecologische kringloopeconomie. (Discussiedagboek; Vol. 5). Brussel: Regenboogfractie in het Europees Parlement.
 19. Lucardie, A. (1989). Met de Franse slag - De symbolische revolutie van de jaren zestig. In R. A. Koole (Ed.), Van Bastille tot Binnenhof: De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen (pp. 115-135). Houten: Fibula.
 20. Lucardie, A. (1989). Politieke partijen. In R. B. Andeweg, A. Hoogerwerf, & J. J. A. Thomassen (Eds.), Politiek in Nederland (3 ed., pp. 60-78). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 21. Lucardie, A. (Photographer). (1989). StemWijzer. Web publication/site, Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming.
 22. 1988
 23. Lucardie, A. (1988). Kopstukken en dwarskoppen. De Helling, 1(3 (mei/juni)), 14-15.
 24. Koeneman, L., Lucardie, A., & Voerman, G. (1988). Kroniek 1987: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1987. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1987 (pp. 16 - 57). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 25. Lucardie, A. (1988). A red herring in a West European sea? The Communist Party of Western Germany. In M. Waller, & M. Fennema (Eds.), Communist Parties of Western Europe: Decline or Adaptation? (pp. 192-211). Oxford: Blackwell Publishing.
 26. Lucardie, A. (1988). Conservatism in the Netherlands: fragments and fringe groups. In B. Girvin (Ed.), The Transformation of Contemporary Conservatism (pp. 78-97). London: SAGE Publications Inc..
 27. 1987
 28. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1987). Kroniek 1986: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986. In Jaarboek 1986 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 15-61). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

ID: 111500