dr. A.P.M. Lucardie

Senior Research Fellow

No picture available
E-mail:
a.p.m.lucardie rug.nl

Research

 1. 2001
 2. Lucardie, A. (2001). De Vrijzinnig-Democratische Bond in Nederland (1901-1946): een links-liberale of een democratisch-radicale partij? In S. Gatz, & P. Stouthuysen (Eds.), Een vierde weg? Links-liberalisme als traditie en als oriëntatiepunt (pp. 63-77). Brussel: VUB University Press.
 3. Voerman, G., & Lucardie, A. (2001). Liberalisme met een rode rand? De ideologie van de Democraten. In J. Veldhuizen (Ed.), D66: een blijvend appèl: 35 jaar werken aan vernieuwing (pp. 108-111). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 4. Lucardie, A., & Voerman, G. (2001). Party Foundations in the Netherlands. In K-H. Nassmacher (Ed.), Foundations for democracy: approaches to comparative political finance: essays in honour of Herbert E. Alexander (pp. 321-337). Baden-Baden: Nomos.
 5. 2000
 6. Lucardie, A. (2000). Right-Wing Extremism in the Netherlands: why it is still a marginal phenomenon. Paper presented at Symposium Right-Wing Extremism in Europe, Berlin, Germany.
 7. Voerman, G., & Lucardie, A. (Eds.) (2000). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2000). Kroniek 1999: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 13-92). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. 1999
 10. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1999). Kroniek 1998: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998 (pp. 14-94). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Lucardie, A. (1999). Comment qualifier et répertorier les partis verts? In P. Delwit, & J-M. De Waele (Eds.), Les partis verts en Europe (pp. 63-70). Bruxelles: Interventions Editions Complexe.
 12. Lucardie, A. (1999). In de wachtkamer: Een portret van de partijen die in 1998 tevergeefs hun entrée in de Tweede Kamer trachtten te maken. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998 (pp. 120-143). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Lucardie, A., van Schuur, W., & Voerman, G. (1999). Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief. (Politiek Bestuurlijke Studiën ; Vol. 22). Leiden: DSWO Press.
 14. 1998
 15. Lucardie, A. (1998). Greening and Un-Greening The Netherlands. In M. Jacobs (Ed.), Greening the Millennium?: The New Politics of the Environment (pp. 183-191). (Political Quarterly Special Issue; Vol. 68, No. B). Oxford: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1111/1467-923X.00127
 16. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1998). Kroniek 1997: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 13-90). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 17. Lucardie, A., & Voerman, G. (1998). Amateurs and professional activists: green party organisation in the Netherlands. Paper presented at Joint sessions of Workshop of Consortium for political research, Warwick, United Kingdom.
 18. Lucardie, A. P. M. (1998). Een geschiedenis van vijftien jaar centrumstroming. In J. van Holsteyn, & C. Mudde (Eds.), Extreem-rechts in Nederland (pp. 17 - 30). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 19. Lucardie, A. P. M. (1998). Jaarboek 1997 Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen. (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen Jaarboek ; Vol. 1997). s.n.
 20. Buelens, J., & Lucardie, A. (1998). Ook nieuwe partijen worden oud. In G. Voerman, & A. P. M. Lucardie (Eds.), Jaarboek 1997 Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 118 - 152)
 21. Lucardie, A. P. M. (1998). Ouderenpartijen. In E. M. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Verkiezingsgids 1998 (pp. 55 - 60). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.
 22. Lucardie, A. (Author). (1998). Stemwijzer 1998: test je politieke voorkeur. Web publication/site, Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek. Retrieved from http://www.stemwijzer.nl/
 23. Lucardie, A. P. M. (1998). The Netherlands: Extremist Center Parties. In S. Immerfall, & H-G. Betz (Eds.), The new politics of the right: neo-populist parties and movements in established democracies (pp. 111 - 124). London: MacMillan.
 24. 1997
 25. Hippe, J., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1997). Kroniek 1996: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 13-86). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 26. Lucardie, A. (1997). Vox populi, vox diaboli? Het debat over het referendum in de Nederlandse politieke partijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 109-128). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 27. Lucardie, A. (1997). From family father to DJ: christian democratic parties and civil society in Western Europe. In E. Lamberts (Ed.), Christian democracy in the European Union [1945/1995]: proceedings of the Leuven Colloquium, 15-18 november 1995 (pp. 210-221). (KADOC-Studies; Vol. 21). Leuven: Leuven University Press.
 28. Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & van Schuur, W. (1997). Groen in gradaties: een vergelijking tussen de leden van GroenLinks en De Groenen. In M. de Geus (Ed.), Varianten van groen: theorie en praktijk (pp. 25-45). Amsterdam: Stichting Ir. Marten Bierman.
 29. 1996
 30. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (1996). De ontgroening van GroenLinks. Voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan het lustrumcongres van GroenLinks op 25 november 1995. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995 (pp. 247-264). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

ID: 111500