dr. A.P.M. Lucardie

Senior Research Fellow

No picture available
E-mail:
a.p.m.lucardie rug.nl

Research

 1. 2006
 2. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (2006). Vergrijst GroenLinks? Een vergelijkende analyse van de politieke opvattingen van leden van Groenlinks in 1992 en 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 144-153). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Lucardie, A. (2006). Das Parteiensystem der Niederlande. In O. Niedermayer, R. Stöss, & M. Haas (Eds.), Die Parteiensysteme Westeuropas (pp. 331-350). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90061-2_14
 4. Lucardie, A., & van Schuur, H. (2006). De vergrijzing van GroenLinks. De Helling, 4, 4 - 7.
 5. Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Berlin-Münster etc.: Lit Verlag.
 6. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. 2005
 8. Lucardie, A. (2005). De campagne: David tegen Goliath? In K. Aarts, & H. van der Kolk (Eds.), Nederlanders en Europa: Het referendum over de Europese grondwet (pp. 104-122). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 9. Lucardie, A. (2005). Des extrêmes politiques canadiens. In B. Rigal-Cellard (Ed.), Missions extrêmes en Amérique du Nord: Des jésuites à Raël (pp. 315-331). Bordeaux: Pleine Page éditeur.
 10. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., & Voerman, G. (2005). Kroniek 2004: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2004. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2004 (pp. 14-105). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Lucardie, A. (2005). Paradise lost, paradise regained? Christen democracy in the Netherlands. In Christian Democratic Parties in Europe since the End of the Cold War (pp. 159-178). Leuven: Leuven University Press.
 12. 2004
 13. Lucardie, A. (2004). Ex Oriente Lux: nieuwe partijen in Nederland vergeleken met Duitse soortgenoten. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 198-231). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). Kroniek 2003: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 15-137). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 15. Hippe, J., Voerman, G., & Lucardie, A. (2004). Kroniek 2002: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 18-180). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 16. van Holsteyn, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). VVD'66. Openbaar Bestuur, 28-31.
 17. 2003
 18. Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). From Challenger to Government Partner without a Party: the List Pim Fortuyn. Paper presented at European Consortium for Political Research , Marburg, Germany.
 19. De Graaf, J., Lucardie, A., & Schuszler, P. (2003). Zin en onzin over de StemWijzer 2002: een reactie. Beleid en Maatschappij, 30(3), 194-200.
 20. Lucardie, A. P. M., Hippe, J., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (2003). Het kader van de ChristenUnie: voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan de congressen van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie op 27 mei 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 161-183). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 21. Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2003). Kroniek 2001: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2001. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 15-96). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 22. Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). Liberal parties in the Dutch party system. Paper presented at Het Duitse en Nederlandse Liberalisme in vergelijkend perspectief, Groningen, Netherlands.
 23. Lucardie, A. (2003). Partijen in de penarie: Hoe de pijlers van ons politiek bestel in financiële nood geraken. In J. M. Reijntjes, & H. C. G. Spoormans (Eds.), Zijn politici te koop? Over de financiering van politieke partijen (pp. 15-28). Deventer: Kluwer.
 24. Lucardie, A. (2003). Populismus im Polder: von der Bauernpartei bis zur Liste Pim Fortuyn. In N. Werz (Ed.), Populismus: Populisten in Üebersee und Europa (pp. 177-194). Opladen: Leske & Budrich.
 25. Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). The organisational and ideological development of Green Left. In J. Botella, & L. Ramiro (Eds.), The crisis of communism and party change: The evolution of West European communist parties and post-communist parties (pp. 155-175). Barcelona: Institut de Ciencies Poliques i Socials.
 26. 2002
 27. Voerman, G., & Lucardie, A. (2002). De partij los van maatschappij? Over politieke participatie en politieke partijen. In P. van Schie (Ed.), Het democratisch tekort: interpretaties en remedies (pp. 109-128). Den Haag: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 28. Lucardie, A. (2002). Extreme partijen: doodgravers van de democratie? In J. van Holsteyn, & C. Mudde (Eds.), Democratie in verval? (pp. 65-82). Amsterdam: Boom.
 29. Lucardie, A. (2002). Nederland stromenland: een geschiedenis van politieke stromingen. (3e gewijzigde editie ed.) Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 30. Lucardie, A. (2002). Van profeten en zwepen, regeringspartners en volkstribunen. Een beschouwing over de opkomst en rol van nieuwe partijen in het Nederlandse politieke bestel. In C. C. van Baalen, W. Breedveld, J. W. L. Brouwer, P. G. T. W. van Griensven, J. J. M. Ramakers, & W. P. Secker (Eds.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002: Nieuwkomers in de politiek (pp. 10-19). Den Haag: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen / SDU.
 31. 2001
 32. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2001). Kroniek 2000: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 141-210). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 33. Lucardie, A. (2001). Representatie zonder partijen: De vergeten alternatieven. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 75-100). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 34. Lucardie, A. (2001). Democrats, and other extremists: A Comparative Analysis of Extremist Parties in Germany and The Netherlands. Paper presented at Democracy and the New Extremist Challenge in Europe, Joint Sessions of the ECPR, Grenoble, France.

ID: 111500