dr. A.P.M. Lucardie

Senior Research Fellow

No picture available
E-mail:
a.p.m.lucardie rug.nl

Research

 1. 2019
 2. Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). Driestromenland in kaart. In T. Louwerse, R. Andeweg, J. van Holsteyn, & J. den Ridder (Eds.), Van driestromenland tot delta?: Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek (pp. 19-42). Leiden: Leiden University Press.
 3. Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). The Dutch Socialist Party: from Maoist sect to Social Democratic mass party with a populist style. In G. Katsambekis, & A. Kioupkiolis (Eds.), The Populist Radical Left in Europe (1 ed., pp. 113-128). London/New York: Routledge.
 4. 2018
 5. Lucardie, A. (2018). Die Allianz für Menschenrechte, Tier- end Naturschutz. In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (3 ed., pp. 158-159). Wiesbaden: Springer VS.
 6. Lucardie, A. (2018). Die Tierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz). In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (3 ed., pp. 506-509). Wiesbaden: Springer VS.
 7. Lucardie, A. (2018). Familien-Partei Deutschlands (Familie). In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (3 ed., pp. 308-311). Wiesbaden: Springer VS.
 8. Lucardie, A. (2018). Wijbrandt Hendrik van Schuur: a sociable self-made man in political science. In W. van Schuur, P. Lucardie, R. Popping, & G. Voerman (Eds.), Politics and methodology (pp. 13-21). Groningen: De Marge.
 9. Lucardie, A. (2018). Zur Typologie der politischen Parteien. In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (3 ed., pp. 41-56). Wiesbaden: Springer VS.
 10. 2016
 11. Voerman, G., & Lucardie, A. (2016). GroenLinks in the Netherlands: No longer a protest party, not yet a coalition partner. In E. van Haute (Ed.), Green Parties in Europe (pp. 140-157). (Party Families in Europe). Routledge, Taylor and Francis group.
 12. Lucardie, A. (2016). Voorzichtig radicaal: Nieuw Links vergeleken met Nederlandse voorgangers en geestverwanten elders in Europa. In C. Hietland, & G. Voerman (Eds.), 10 over rood 50 jaar later (pp. 27-45). Amsterdam: Boom.
 13. 2015
 14. Lucardie, A., & Voerman, G. (2015). Rootless populists? The Dutch Pim Fortuyn List, the Freedom Party and others. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 265-290). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_fm
 15. Voerman, G., & Lucardie, A. (2015). Over nut en noodzaak van de democratische ledenpartij. In H. Broeksteeg, & R. Tinnevelt (Eds.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht (pp. 159-188). (Staat en Recht; Vol. 23). Deventer: Kluwer.
 16. Lucardie, A., & Voerman, G. (2015). Rootless populists? The Dutch Pim Fortuyn List, the Freedom Party and others. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 265-290). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_12
 17. 2014
 18. Lucardie, A., & Leyenaar, M. (2014). Representatie zonder politieke partijen: van utopie naar praktijk. In M. Leyenaar, S. de Lange, & P. de Jong (Eds.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (pp. 165-179). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
 19. 2013
 20. Lucardie, P., & Voerman, G. (2013). Geert Wilders and the Party for Freedom: A Political Entrepreneur in the Polder. In K. Grabouw, & F. Hartleb (Eds.), Exposing the Demogogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe (pp. 187-204). Brussel/Berlijn: Centre for European Studies & Konrad-Adenauer-Stiftung.
 21. Lucardie, P. (2013). Religious Parties in a Secular Society: The Dutch Paradox. In C. Jedan (Ed.), Constellations of Value: European Perspectives on the Intersections of Religion, Politics and Society (pp. 141-154). (Theorizing the postsecular : international studies in religion, politics and society; Vol. 1). Zürich [etc.]: Lit Verlag.
 22. 2012
 23. Lucardie, A. (2012). Der CDA in den Niederlanden. In K. Grabow (Ed.), Christlich-Demokratische Parteien in Westeuropa (pp. 77-87). Sankt Augustin: Konrad Adenauer Stiftung.
 24. Voerman, G., & Lucardie, A. (2012). Der lange Weg zu Groenlinks. Vier kleine linke Parteien und die Entstehung der niederländische Grünen 1989/90. In D. Hellema, F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Radikalismus und politische Reformen; Beiträge zur Deutschen und Niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren (pp. 81-106). Münster: Waxmann Verlag.
 25. Lucardie, A. (2012). From Crisis to Democracy? An exercise in Political Imagination. In J. Gijsenbergh, S. Hollander, T. Houwen, & W. de Jong (Eds.), Creative Crises of Democracy (pp. 47-59). (Philosophie & Politique / Philosophy & Politics; Vol. 23). Bruxelles: Peter Lang.
 26. van Dam, K., & Lucardie, A. (2012). Territorial and Ethnic Identities: Nationalism in Nunavut and Quebec. In B. van Hoven, & M. T. den Toonder (Eds.), Re-exploring Canadian Space/ Redécouvrir l'espace canadian (pp. 13-26). Groningen: Barkhuis Publishing.
 27. 2011
 28. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2011). Democratie binnen partijen. In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 185-201). Leiden: Leiden University Press.
 29. Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & Wielenga, F. (2011). Extremismus in den Niederlanden. In E. Jesse, & T. Thieme (Eds.), Extremismus in den EU-Staaten (pp. 247-263). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 30. Lucardie, A. P. M. (2011). Populismus: begriffshistorische und theoretische Bemerkungen. In F. Wielenga, & F. Hartleb (Eds.), Populismus in der modernen Demokratie. Die Niederlande und Deutschland im Vergleich (pp. 17-37). Münster: Waxmann Verlag.
 31. 2010
 32. Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 7-11). Amsterdam: Boom.
 33. Lucardie, A., & Pennings, P. (2010). Van groen en rood naar groen en paars? De programmatische ontwikkeling van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 149-162). Amsterdam: Boom.
 34. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2010). De toekomst van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 217-226). Amsterdam: Boom.
 35. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, H. (2010). Meer vertrouwen in de staat dan in de straat? Een vergelijkende analyse van de opvattingen en achtergronden van de leden van GroenLinks in 1992, 2002, en 2010. In A. P. M. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010 (pp. 163 - 176). Amsterdam: Boom.
 36. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, H. (2010). Samen op weg naar het politieke midden? Het middenkader van de ChristenUnie in 2000 en 2009. In J. Hippe, G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht. De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 157 - 173). Amsterdam: Boom.
 37. 2009
 38. Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 39. Lucardie, A. (2009). Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de politieke plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 176-190). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 40. Lucardie, A. (2009). L’évanouissement du ‘toryisme’ Canadien: Les programmes du parti conservateur de 1993 à 2006. In J-M. Lacroix, & L. Cardinal (Eds.), Le conservatisme: Le Canada et le Québec en contexte (pp. 51-60). Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle.
 41. 2008
 42. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 43. Lucardie, A. (2008). Twee in, dertien uit: electoraal succes en falen van nieuwe partijen in 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 154-174). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 44. Lucardie, A., & Voerman, G. (2008). Amateurs and Professional Activists: De Groenen and GroenLinks in the Netherlands. In E. Gene Frankland, A. Lucardie, & B. Rihoux (Eds.), Green Parties in Transition: the End of Grass-roots Democracy? (pp. 157-174). Farnham and Burlington VT: Ashgate Publishing.
 45. Lucardie, P. (2008). De positie van de VVD in het Nederlandse partijstelsel: Invloedrijk maar excentrisch? In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 13-26). Meppel: Boom.
 46. Lucardie, A., & Rihoux, B. (2008). From Amateur-Activist to Professional-Electoral Parties? On the Organizational Transformation of Green Parties in Western Democracies. In E. Gene Frankland, A. Lucardie, & B. Rihoux (Eds.), Green Parties in Transition : the End of grass-roots Democracy? (pp. 3-16). Surrey and Burlington: Ashgate Publishing.
 47. Lucardie, A. (2008). The Netherlands: Populism versus Pillarization. In D. Albertazzi, & D. McDonnel (Eds.), Twenty-first century populism: the spectre of Western European democracy (pp. 151-165). Basingstoke - New York: Palgrave MacMillan.
 48. Lucardie, A., & Ghillebaert, C. P. (2008). The short road to power - and the long way back: newly governing parties in the Netherlands. In K. Deschouwer (Ed.), New Parties in Government: In Power for the First Time (pp. 64-84). London - New York: Routledge.
 49. 2007
 50. Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). De sociaal-democratisering van de SP. In R. Cuperus, & F. Becker (Eds.), De verloren slag: de PvdA en de verloren verkiezingen van 2006 (pp. 139-164). Amsterdam: Mets & Schilt / Wiarda Beckmanstichting.
 51. Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 52. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). The List Pim Fortuyn and the Government: a love-hate relationship. In P. Poirier, & P. Delwit (Eds.), Extrême droite et pouvoir en Europe: The extreme right parties and power in Europe (pp. 247-263). Brussel: Université de Bruxelles.
 53. Lucardie, A. (2007). Familien-Partei Deutschland (Familie). In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (pp. 264-267). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 54. Lucardie, A. (2007). Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei). In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (pp. 331-334). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00963-2_2
 55. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Op weg naar de verkiezingen: partijprogramma's en de selectie van kandidaten. In K. Aarts, H. van der Kolk, & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (pp. 74-96). Utrecht: Het Spectrum.
 56. Lucardie, A. (2007). Zur Typologie der politischen Parteien. In F. Decker, & V. Neu (Eds.), Handbuch der deutschen Parteien (pp. 61-78). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00963-2_2
 57. 2006
 58. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (2006). Vergrijst GroenLinks? Een vergelijkende analyse van de politieke opvattingen van leden van Groenlinks in 1992 en 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 144-153). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 59. Lucardie, A. (2006). Das Parteiensystem der Niederlande. In O. Niedermayer, R. Stöss, & M. Haas (Eds.), Die Parteiensysteme Westeuropas (pp. 331-350). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90061-2_14
 60. Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Berlin-Münster etc.: Lit Verlag.
 61. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 62. 2005
 63. Lucardie, A. (2005). De campagne: David tegen Goliath? In K. Aarts, & H. van der Kolk (Eds.), Nederlanders en Europa: Het referendum over de Europese grondwet (pp. 104-122). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 64. Lucardie, A. (2005). Des extrêmes politiques canadiens. In B. Rigal-Cellard (Ed.), Missions extrêmes en Amérique du Nord: Des jésuites à Raël (pp. 315-331). Bordeaux: Pleine Page éditeur.
Previous 1 2 3 Next

ID: 111500