Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us A.M.M. Schoutens, MSc

Publications

Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

Voortgang en voetangels in het gaswinningdossier: Professionals over een complex systeem

De sociale impact van de gaswinning in Groningen meting maart 2020

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

De sociale impact van de gaswinning in Groningen: Stand van zaken, metingen juni & september 2019

Gaswinning en versterking, de sociale impact voor Groningers

Read more