Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. A.M.L. (Anna) Van Cauwenberge

dr. A.M.L. Van Cauwenberge

Assistant Professor
dr. A.M.L. Van Cauwenberge
Telephone:
E-mail:
a.m.l.van.cauwenberge rug.nl

NWO Creatieve Industrie (KIEM) onderzoeksproject (2018-2019):

Opgroeien met media. Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij kinderen

Prof. Marcel Broersma (hoofdonderzoeker), dr. Anna Van Cauwenberge (co-onderzoeker)

Media spelen een steeds centralere rol in het leven van opgroeiende kinderen.
Kinderopvang, scholen en ouders vragen zich af wat de gevolgen hiervan zijn en worstelen met de vraag hoe om te gaan met smartphones, sociale media en ga-
ming. Bedrijven uit de creatieve industrie hebben behoefte aan kennis die ze helpt op een verantwoorde manier op deze ontwikkeling in te spelen.

Dit onderzoeksproject beoogt: (a) de betekenisgevingsprocessen en digitale vaardigheden
die opgroeiende kinderen ontwikkelen in relatie tot digitale media te analyseren, en (b) strategieën en tools aan te reiken die ouders, onderwijzers en mediabe-
drijven helpen om digitale geletterdheid doeltreffend te stimuleren. Daarbij rich-
ten we ons op drie domeinen: ontdekking en geïnformeerd burgerschap, maat-
schappelijke verbinding en sociaal kapitaal, en digitale weerbaarheid.

Het project zal de individuele-, sociale-, en technologische factoren in kaart brengen die bepalend zijn voor hoe kinderen digitale geletterdheid en mediawijsheid ontwikkelen. In samenwerking met een grote organisatie voor kinderopvang (SKSG) doen we etnografisch onderzoek (observaties en diepte-interviews) bij kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders. Door de ervaring van het kind als uitgangspunt te nemen, biedt dit project een nieuw perspectief dat inzicht biedt in hoe kinderen zelf een begrip opbouwen over digitale media en hoe ze hiermee betekenis geven aan de wereld om hen heen.

Last modified:25 July 2019 12.35 p.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Contact

Room:
1312-0105
Telephone: