mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg

Associate Professor IT-law

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Telephone:
E-mail:
a.m.klingenberg rug.nl

Research

 1. 2016
 2. Beltman, D., & Klingenberg, A. (2016). Het Hof van Justitie en de 'minutieuze' interpretatie van de inzage in persoonsgegevens en toepassing van het EU-Handvest: JHG 2015/48. In A. Pahladsingh, & S. De Vries (Eds.), JHG : EU-Handvest Selecties (2 ed., pp. 175-201). [8] Sdu Uitgevers.
 3. Klingenberg, A. (2016). Afdeling 2.3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 75-84). Sdu Uitgevers.
 4. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:1 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 699). Sdu Uitgevers.
 5. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:2 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 700-706). Sdu Uitgevers.
 6. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 707-710). Sdu Uitgevers.
 7. 2014
 8. Klingenberg, A. (2014). E-Overheid. In C. N. J. De Vey Mestdagh (Ed.), Inleiding IT-recht (pp. 47-80). Stichting Recht & ICT.
 9. Klingenberg, A. (2014). Publiek en privaat: waarom de bestuursrechter het moeilijker heeft met het recht van inzage dan de civiele rechter. In A. G. Bregman, H. E. Broring, & K. J. de Graaf (Eds.), Onbegrensde rechtsbeoefening: Opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 159-164). Stichting Instituut voor Bouwrecht.
 10. 2013
 11. Klingenberg, A. M. (2013). Afdeling 2.3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (losbl.) Sdu Uitgevers.
 12. Klingenberg, A. M. (2013). Electronische communicatie tussen burger en bestuursorgaan. In L. J. A. Damen, & C. L. G. F. H. Albers (Eds.), Bestuursrecht 1 Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving (pp. 283-288). Boom Juridische uitgevers.
 13. 2012
 14. Klingenberg, A. M. (2012). Openbaarheid van bestuur en digitalisering. In M. M. Groothuis (Ed.), Bestuursrecht en ICT (pp. 41-58). (Monografieën Recht en Informatietechnologie, deel 8). Sdu Uitgevers.
 15. Klingenberg, A. M. (2012). Persvrijheid, transparantie en privacy. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. 133-142). Wolf Legal Publishers.
 16. 2006
 17. Klingenberg, A. M. (2006). Veel klagers en veel klachten. In K. J. de Graaf, A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 255 - 263). Boom Juridische uitgevers.
 18. 2005
 19. Klingenberg, A. M., Logemann, A., & Munneke, S. A. J. (2005). Geheimhouding als juridische kwaliteitseis van primaire besluitvorming. In M. Herweijer, A. T. Marseille, F. M. Noordam, & H. B. Winter (Eds.), Alles in één keer goed: juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (pp. 171-188). Kluwer.

ID: 213867