mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg

Associate Professor IT-law

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Telephone:
E-mail:
a.m.klingenberg rug.nl

Research

 1. 2020
 2. 2019
 3. 2018
 4. 2017
 5. Winter, H., Klingenberg, A., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2017). Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
 6. 2016
 7. de Vey Mestdagh, C. (Ed.), Dijkstra, J. J., Gritter, E., Klingenberg, A. M., Konings, K., Neppelenbroek, E. D. C., & Wolswijk, H. D. (2016). Inleiding IT-recht. (2 ed.) (Handboeken Recht & ICT; No. 1). Stichting Recht & ICT.
 8. Klingenberg, A., (2016). Case note: ECLI:NL:CRVB:2016:736: USZ 2016/198, No. 14/4871 WWB, No. ECLI:NL:CRVB:2016:736, 2 p., Mar 01, 2016. (Uitspraken sociale zekerheid; Vol. 20, No. 8).
 9. Beltman, D., & Klingenberg, A. (2016). Het Hof van Justitie en de 'minutieuze' interpretatie van de inzage in persoonsgegevens en toepassing van het EU-Handvest: JHG 2015/48. In A. Pahladsingh, & S. De Vries (Eds.), JHG : EU-Handvest Selecties (2 ed., pp. 175-201). [8] Sdu Uitgevers.
 10. Klingenberg, A. (2016). Afdeling 2.3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 75-84). Sdu Uitgevers.
 11. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:1 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 699). Sdu Uitgevers.
 12. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:2 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 700-706). Sdu Uitgevers.
 13. Klingenberg, A. (2016). Artikel 6:3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (Editie 2016 ed., pp. 707-710). Sdu Uitgevers.
 14. 2015
 15. Klingenberg, A., & van der waaij, H., (2015). Verstrekking bijstandsgegevens: Wettelijke grondslag, No. 2014/089, No. ECLI:NL:XX:2014:2014/089, 3 p., Aug 12, 2014. (Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens; Vol. 2015, No. 3).
 16. 2014
 17. Klingenberg, A., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2013:2374: AB 2014/293, No. ECLI:NL:RVS:2013:2374, 2 p., Dec 11, 2013. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2014, No. 31).
 18. Klingenberg, A., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:1384: AB 2014/219, No. ECLI:NL:RVS:2014:1384, 2 p., Apr 16, 2014. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2014, No. 26).
 19. Klingenberg, A., (2014). Afnemen vingerafdrukken bij aanvraag paspoort: AB 2014/128, No. C-291/12, 3 p., Oct 17, 2013. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2014, No. 16).
 20. Klingenberg, A. (2014). E-Overheid. In C. N. J. De Vey Mestdagh (Ed.), Inleiding IT-recht (pp. 47-80). Stichting Recht & ICT.
 21. Klingenberg, A. (2014). Publiek en privaat: waarom de bestuursrechter het moeilijker heeft met het recht van inzage dan de civiele rechter. In A. G. Bregman, H. E. Broring, & K. J. de Graaf (Eds.), Onbegrensde rechtsbeoefening: Opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 159-164). Stichting Instituut voor Bouwrecht.
 22. 2013
 23. Klingenberg, A. M. (2013). Afdeling 2.3 Awb. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht (losbl.) Sdu Uitgevers.
 24. Damen, L. J. A., Albers, C. L. G. F. H., de Graaf, K., Jans, J. H., Klap, A. P., Klingenberg, A. M., Marseille, A. T., Nicolai, P., Olivier, B. K., Tolsma, H., & Vermeer, F. R. (2013). Bestuursrecht 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. (4 ed.) Boom Juridische uitgevers.
 25. Klingenberg, A. M., (2013). Case note: ECLI:NL:RVS:2012:BY5117: CR 2013/84, No. ECLI:NL:RVS:2012:BY5117, (Computerrecht; Vol. 2013, No. 3).
 26. Klingenberg, A. M., (2013). Case note 2013 (183), No. 183, Sep 28, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2013).
 27. Klingenberg, A. M., (2013). Case note 2013 (302), No. 302, Jan 13, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2013).
 28. Klingenberg, A. M., (2013). Case note 2013 (316), No. 316, Jan 16, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2013).
 29. Klingenberg, A. M. (2013). Electronische communicatie tussen burger en bestuursorgaan. In L. J. A. Damen, & C. L. G. F. H. Albers (Eds.), Bestuursrecht 1 Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving (pp. 283-288). Boom Juridische uitgevers.
 30. 2012
 31. Beltman, D., & Klingenberg, A. M., (2012). Inzagerecht: beperkte inzage in minuut, No. BU3136, No. 53, Nov 02, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
 32. Beltman, D., & Klingenberg, A. M., (2012). Noot bij Rechtbank Middelburg 15-03-2012, AB 2012/263, No. BV8942, No. 263, Mar 15, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
 33. Klingenberg, A. M. (2012). Openbaarheid van bestuur en digitalisering. In M. M. Groothuis (Ed.), Bestuursrecht en ICT (pp. 41-58). (Monografieën Recht en Informatietechnologie, deel 8). Sdu Uitgevers.
 34. Klingenberg, A. M. (2012). Persvrijheid, transparantie en privacy. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. 133-142). Wolf Legal Publishers.
 35. 2011
 36. Klingenberg, A. M., (2011). Case note (7), No. 7, Nov 11, 2010. (Mediaforum; Vol. 2011).
Previous 1 2 Next

ID: 213867