mr. A.J. (Adriaan) Wierenga

Lecturer, researcher

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2018
 2. Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J., (2018). Case note: ECLI:NL:RBZWB:2017:4165: AB 2018/330, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:4165, Jul 13, 2017. (Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 34).
 3. 2017
 4. Wierenga, A. J. (2017). Artikelsgewijs commentaar bij art. 172 Gemeentewet: Handhaving openbare orde / Lichte bevelsbevoegdheid. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5 ed., pp. 29-38). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Wierenga, A. J. (2017). Artikelsgewijs commentaar bij art. 172a en 172b Gemeentewet: Voetbalwet / Wet MBVEO. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. S. (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5 ed., pp. 38-48). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Brainich, E. T., & Wierenga, A. J. (2017). Artikelsgewijs commentaar bij art. 175 en 176 Gemeentewet: Noodbevel / Noodverordening. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. S. (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5 ed., pp. 61-71). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 7. Wierenga, A. J. (2017). Noodbevelen en noodverordeningen in tijden van bijzondere noodsituaties: Over de aantasting van de noodrechtelijke autonomie van de burgemeester. In P. A. J. Van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 41-54). Den Haag: Boom Juridisch.
 8. 2016
 9. Roorda, B., & Wierenga, A. J. (2016). Bevindingen Roorda en Wierenga. In Geen winnaars: Een gezamenlijk onderzoek van de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman Rotterdam naar de aanhouding van 326 Feyenoord-supporters op 21 februari 2016 (pp. 57-58). (Rapport; No. 2016/060). de Nationale ombudsman.
 10. Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:613: AB 2016/217, No. ECLI:NL:HR:2016:613, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 217).
 11. Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:614: AB 2016/218, No. ECLI:NL:HR:2016:614, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 218).
 12. Brouwer, J., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:615: AB 2016/219, No. AB 2016, 219, No. ECLI:NL:HR:2016:615, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 219).
 13. Wierenga, A. J. (2016). Bestuur en openbare orde: Over openbare orde, de bevoegdheidsverdeling bij de handhaving daarvan en ordebevelen onder de Algemene wet bestuursrecht. In A. J. Wierenga, B. W. A. Jue-Volker, & A. E. van Rooij (Eds.), Openbare-orderecht in ontwikkeling: Preadviezen (pp. 9-59). [1] (Jonge VAR-reeks; Vol. 14). Den Haag: Boom Juridisch.
 14. Ruigrok, L., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1044: AB 2016/388, No. ECLI:NL:RVS:2016:1044, Apr 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 41).
 15. 2015
 16. Wierenga, A. J., & Rogier, L. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij art. 172a en 172b Gemeentewet: Voetbalwet. In E. R. Muller, E. T. Brainich, L. J. J. Rogier, J. G. Brouwer , & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 32-41). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer : Wolters Kluwer.
 17. Brainich, E., Wierenga, A. J., & Brouwer, J. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij art. 175 en 176 Gemeentewet: Noodbevel / Noodverordening . In E. R. Muller, E. T. Brainich, L. J. J. Rogier, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 53-64). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. 2014
 19. Wierenga, A. J., & Brouwer, J. G. (2014). Bestrijding voetbalvandalisme via het privaatrecht. In J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Van een andere orde: Over private ordehandhaving (pp. 81-131). (Openbare orde, Veiligheid & Recht ). Boom Juridische uitgevers.
 20. Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2014). Toepassing van openbare-ordebevoegdheden in het systeem van het openbare-orderecht. In E. R. Muller , & J. de Vries (Eds.), Burgemeester : Positie, rol en functioneren van de burgemeester (pp. 163-191). (Handboeken Veiligheid ). Kluwer.
 21. 2013
 22. 2012
 23. Wierenga, A. J., (2012). Case note 2012 (12.0044), No. jg 12.0044, May 24, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
 24. 2009

ID: 250161