Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us A.J. van Herwaarden, LLM MSc

Publications

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht

Comments on OECD discussion draft on revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines

Pay your taxes where you add the value: how to avoid tax avoidance and abuse? An overview of measures taken and proposed with a special focus on developing countries

Recente internationale ontwikkelingen in de aanpak van belastingontwijking door multinationals

Actuele ontwikkelingen inzake Transfer Pricing: Het OECD Transfer Pricing White Paper 2013 en het herziene Verrkenprijsbesluit IFZ 2013/184 M

Bescherming van de positie van belastingplichtigen door OECD/EU governance op het gebied van transfer pricing en vaste inrichtingswinstallocatie

Read more