Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdrs. A.J.M. (Guus) Termeer

drs. A.J.M. Termeer

programmeur Studium Generale Groningen
drs. A.J.M. Termeer
E-mail:
a.j.m.termeer rug.nl

Guus Termeer is programmamaker bij Studium Generale Groningen. Van 2004-2016 was hij hoofd van het Bureau SGG, van 2016-2019 hoofd programmeur. Van 1990-2004 was hij hoofdredacteur van de Groningse universiteitskrant UK. Hiervoor werkte hij als freelance journalist en was hij eindredacteur van het tijdschrift Wetenschap & Samenleving.

Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Algemene Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Guus Termeer is bestuurslid van de stichting Van der Leeuw-lezing en was van 2009-2017 bestuurslid van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG).

Laatst gewijzigd:27 maart 2019 13:46

Contact information

Oude Boteringestraat 13
9712 GB Groningen
The Netherlands