prof. dr. A.H.M. (Antoon) de Baets

Professor of History, Ethics and Human Rights by Special Appointment of the Foundation Euroclio, University of Groningen (the Netherlands); Associate professor of contemporary history, University of Groningen (the Netherlands)

prof. dr. A.H.M. (Antoon) de Baets
Telephone:
E-mail:
a.h.m.de.baets rug.nl

Research

 1. 2005
 2. 2004
 3. De Baets, A. H. M. (2004). Profiel van de auteur van geschiedenisleerboeken als bemiddelaar tussen historiografie en maatschappij. In T. Foubert (Ed.), Gekaft! Wereld en waarheid in het schoolboek. Een project rond schoolboeken in het kader van: Antwerp World Book Capital 2004 (Unesco Centrum Vlaanderen, Cahier 7) (pp. 29 - 46). UNESCO Centrum Vlaanderen.
 4. De Baets, A. H. M. (2004). The dictator's secret archives - Rationales for their creation, destruction, and disclosure. In A. H. Huussen, & A. A. MacDonald (Eds.), Scholarly Environments: Centres of Learning and Institutional Contexts, 1560-1960 (pp. 181-196). (Groningen Studies in Cultural Change; No. Vol. VII). Leuven-Paris-Dudley, MA: Peeters.
 5. 2003
 6. De Baets, A. H. M. (2003). Na de genocide: Waarheidsstrategieën van rechters en historici. In F. R. Ankersmit, R. Peters, M. Grever, E. Jonker, & K. Ribbens (Eds.), Het drama Srebrenica: Geschiedtheoretische beschouwingen over het NIOD-rapport (pp. 28-46; 212-230). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 7. De Baets, A. H. M., Roosens, E., Pels, P., Schipper-de Leeuw, W. J. J., & Claeys, J. (2003). Onderwijsvisitatie Afrikaanse Talen en Culturen, Universiteit Gent. Gent: Universiteit van Gent.
 8. 2002
 9. De Baets, A. H. M. (2002). Censorship of Historical Thought. Westport, Connecticut - London: Greenwood Press.
 10. De Baets, A. H. M. (2002). Holocaustontkenning. Censuur en de waardigheid van de doden. In S. van Voorst (Ed.), De marge van de vrijheid. Over censuur, zelfcensuur en tolerantie. Voordrachten gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Agricoladag op 9 maart 2001 te Meppel (pp. 63 - 72). Rijksuniversiteit Groningen: Rudolf Agricola Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. De Baets, A. H. M. (2002). Vier korte inleidingen (bij Ontmythologisering, Onderwijs, Representatie van het verleden en Misbruik van het verleden) en drie bijdragen aan de slotopmerkingen. In B. Billiet, P. Cassiman, & M. Vanspeybrouck (Eds.), Het verleden in het heden. Geschiedenis, historisch onderzoek en de plaats van de historicus in de maatschappij van vandaag Gent: Academia Press.
 12. 2001
 13. De Baets, A. H. M. (2001). Archaeology. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 73 - 76). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 14. De Baets, A. H. M. (2001). Archives. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 76 - 82). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 15. De Baets, A. H. M. (2001). Een vermomde zegen? Gevluchte historici in de twintigste eeuw. In A. H. Huussen, J. de Jong, & G. H. A. Prince (Eds.), Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief (pp. 177 - 190). (Historische Studies IV). Groningen.
 16. De Baets, A. H. M. (2001). History: Historians. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 1056 - 1059). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 17. De Baets, A. H. M. (2001). History: Rewriting History. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 1062 - 1067). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 18. De Baets, A. H. M. (2001). History: School Curricula and Textbooks. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 1067 - 1073). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 19. De Baets, A. H. M. (2001). Holocaust: Denying the Holocaust. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 1079 - 1080). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 20. De Baets, A. H. M. (2001). Human Rights, History of. In N. J. Smelser, & P. B. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (vol. 10) (pp. 7012 - 7018). Oxford: Elsevier.
 21. De Baets, A. H. M. (2001). Resistance to the Censorship of Historical Thought in the Twentieth Century. In S. Sogner (Ed.), Making Sense of Global History: The 19th International Congress of the Historical Sciences, Oslo : Commemorative Volume (pp. 389-409). Oslo: Universitetsforlaget.
 22. De Baets, A. H. M. (2001). Truth Commissions. In D. Jones (Ed.), Censorship: A World Encyclopedia (pp. 2459 - 2462). London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
 23. 2000
 24. De Baets, A. H. M. (2000). Navchal'ni programi z istoriï ta tsenzura pidruchnikiv, Khronologiia tsenzuri istorichnoï dumki v ukraïni (1945-2000). In M. Telus, & Y. Shapoval (Eds.), Ukraïnc'ka Istorichna Didaktika: Mizhnarodnij dialog (pp. 174 - 210). Kiev: Geneza 2000.
 25. De Baets, A. H. M. (2000). Resistance to the Censorship of Historical Thought in the Twentieth Century. In A. Jolstad, & M. Lunde (Eds.), Proceedings, Reports, Abstracts and Round Table Introductions, 19th International Congress of Historical Sciences (pp. 96 - 97). Oslo: Oslo University College.
 26. 1999
 27. Baudet, F., & De Baets, A. H. M. (1999). Het geheugen op spitsroeden. Feit & Fictie, 4(nr. 3), 99 - 112.
 28. 1998
 29. De Baets, A. H. M. (1998). Belgian Historiography. In D. R. Woolf (Ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing, Volume I, A-J (pp. 83 - 85). New York-London: Garland Publishing.
 30. De Baets, A. H. M. (1998). Censorship and Historical Writing. In D. R. Woolf (Ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing, Volume I, A-J (pp. 149 - 150). New York-London: Garland Publishing.
 31. de Baets, A. (1998). Eurocentrism in the Writing and Teaching of History. In D. Woolf (Ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing (pp. 298). New York: Garland Publishing.
 32. 1997

ID: 42381