Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsA.G.M. (Anne) de Bruijn, MSc

A.G.M. de Bruijn, MSc

Promovenda

Slim door gym: De effecten van fysieke activiteit op hersenfunctie en leerprestaties van basisschoolleerlingen: Een randomized controlled trial (RCT).

De laatste jaren wordt er steeds meer bewijs gevonden voor de relatie tussen bewegen en cognitie. Kinderen die fitter zijn en die betere motorische vaardigheden hebben, doen het vaak ook beter op school. Bovendien lijken interventies die zich richten op fysieke activiteit positieve effecten te hebben op de cognitie van kinderen. In mijn onderzoek kijk ik naar de effectiviteit van twee typen interventies in het bewegingsonderwijs op  de schoolprestaties van basisschoolleerlingen. Daarnaast kijk ik naar de effecten op de hersenfuncties, om zo beter inzicht te krijgen in hoe fysieke activiteit positieve effecten teweeg kan brengen in cognitie.

Laatst gewijzigd:27 februari 2018 14:59

Contactgegevens

(co-)Promotoren