Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.G. Harryvan

dr. A.G. Harryvan

UHD
dr. A.G. Harryvan
E-mail:
a.g.harryvan rug.nl

                        CURRICULUM VITAE: DR. A.G. HARRYVAN

 

Personalia

 

 

 

Voornamen: Anjo Giesbert

Gehuwd: op 27 mei 1994 met Margaret Mary Catherine Rose O’Connell

Vader van: onze dochter Maaike (1997)

Adres: Haydnlaan 20, 9722 CH Groningen

 

 

Opleiding

 

1976-1984 Geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Doctoraal geschiedenis (cum laude) Doctoraalscriptie: ‘Nederland en de Europese integratie, 1945-1951’

Doctor in de Geschiedenis en Geesteswetenschappen van het Europees Universitair Instituut te Florence

 

 

Beroepservaring

 

1982-1984

Assistent van prof. R.T. Griffits aan de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis, Vrije Universiteit, Amsterdam

 

1984-1987

Onderzoeker aan de afdeling Geschiedenis van het Europees Universitair Instituut te Florence, Italië

 

1987-heden

Docent internationale betrekkingen (UHD), Rijksuniversiteit Groningen

 

1999-2003

RUG-coördinator en docent Leergang voor Startende Beleidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (‘het klasje’)


 2013 Mede-oprichter en bestuurslid van de vereniging 'Friends of the European Union Historical Archives' te Florence

 

Onderwijservaring

 

Sinds mijn aanstelling in 1987 heb ik hoorcolleges en werkcolleges verzorgd op het terrein van mijn specialisme, de geschiedenis en actuele ontwikkeling van de Europese samenwerking en integratie en de geschiedenis en actuele inrichting van het Nederlands buitenlands beleid in de Europese en mondiale verhoudingen. Daarnaast heb ik hoor- en werkcolleges verzorgd op in hoofdzaak de volgende deelgebieden:

 

Geschiedenis van de internationale betrekkingen sinds 1648

Inleiding in de internationale politiek

Theorie der Internationale Betrekkingen

Internationale organisatie en multilaterale samenwerking

Internationale financiële en monetaire vraagstukken

Het wereldhandelsregime en de WTO

De IEB tussen Noord en Zuid

Olie in de internationale betrekkingen

EU-besluit- en beleidsvorming en het Europabeleid van haar lidstaten

 

 

Op de genoemde gebieden heb ik rond de 400 doctoraal- en MA-scripties begeleid.

 

Van 1999 tot 2003 doceerde ik aan de Leergang Buitenlandse Zaken voor aankomende diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze colleges betroffen bovenal de diplomatieke geschiedenis en de geschiedenis en actuele inrichting van het Nederlands buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

 

Daarnaast heb ik ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren onderhandelingssimulatiespellen alsmede met het ontwikkelen van een elektronische leeromgeving (o.a. kennistoetsing met meerkeuzevragen per CD-rom en internet)

 

 Derde geldstroomonderzoek

 Sinds september 2008 tot september 2012 werd ik door mijn werkgever anderhalve dag per week gedetacheerd bij het Montesquieu Instituut te Den Haag, met als taak het schrijven van een geschiedenis van het parlementair politieke debat in Nederland over de Europese integratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze taak verrichtte ik samen met mijn collega prof. dr. J. van der Harst. (Project: ‘Europa in de Nederlandse politiek, 1945-2010’)

 In juni 2013 verscheen bij uitgeverij Boom te Amsterdam:

  Anjo G. Harryvan en Jan van der Harst (red.),  Verloren consensus. Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2012.

 

 Taalvaardigheid

 

Ik spreek en schrijf een verzorgd Nederlands en Engels. Ik spreek behoorlijk Frans, vlot maar krom Italiaans en een matig Duits.

 

Laatst gewijzigd:17 september 2019 13:10

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands