Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. A.B. (Anne-Berthe) van der Velde

mr. A.B. van der Velde

PhD student
mr. A.B. van der Velde
E-mail:
a.b.van.der.velde rug.nl

Anne-Berthe van der Velde is als PhD-student verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Strafrecht en Criminologie.

In september 2011 begon zij aan de bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarnaast zij extra vakken van de bacheloropleiding Nederlands Recht volgde om haar civiel effect te behalen. Ook was zij als buitengriffier werkzaam bij de Rechtbank Noord-Nederland. In september 2014 startte zij met de masteropleiding Nederlands Recht, specialisatie Strafrecht en Criminologie (juridische variant), eveneens aan de Rijksuniversiteit Groningen. De masteropleiding rondde zij in twee jaar af. In die tijd heeft zij eveneens een semester aan Trinity College Dublin in Ierland gestudeerd, stage gelopen bij de Politie Noord-Nederland en een onderzoeksstage gelopen bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Na enkele maanden werkzaam te zijn geweest als juridisch medewerker in de strafrechtadvocatuur, begon zij in februari 2017 als docent straf(proces)recht aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Zij gaf les aan eerste, tweede en derdejaars bachelorstudenten. Op 1 januari 2018 startte zij met haar promotieonderzoek naar belaging bij dezelfde vakgroep Strafrecht en Criminologie.

Laatst gewijzigd:11 september 2018 15:00

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniecomplex

Room:
1312.312