drs. A.A. (Anke) Herder

Researcher

No picture available
Telephone:
E-mail:
a.a.herder rug.nl

Research

 1. 2020
 2. 2018
 3. 2009
 4. Beekhoven, S., Berenst, J., de Glopper, C. M., Herder, A., Jepma, IJ., Prenger, J., & van der Vegt, A. L. (2009). Evaluatie SpraakMakend; tussenrapportage over de eerste meting. Etoc (RuG), Groningen & Sardes, Utrecht. http://www.spraakmakendgroningen.nl/front/index.php?id=20
 5. 2008
 6. Herder, A., & Berenst, J. (2008). Perspectieven op Taalbeleid. Remediaal, 8(6), 9 - 14.
 7. 2006
 8. Berenst, J., Herder, A., & Pulles, M. (2006). Het Karrepad in de taalsteiger. Diagnoserapport. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 9. de Glopper, C. M., & Herder, A. (2006). Modulen taalkunde voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. 2005
 11. Herder, A., & Janssen, N. (2005). Vaktaal op niveau aan risicojongeren. Profiel, jrg. 14(3), 37 - 39.
 12. Herder, A., & de Bot, K. (2005). Vroeg vreemdetalenonderwijs in internationaal perspectief. Een Literatuurstudie. University of Antwerp. Center for Dutch Language and Speech.
 13. 2004
 14. 2003
 15. Bekkers, L., Herder, A., Hofstede, D., Kennedy, C., & Linthorst, C. (2003). CD-ROM: Zebra cd-rom 4. Thieme Meulenhoff.
 16. Herder, A. (2003). Leerlingen over taaltaken in het voortgezet onderwijs. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 17. Herder, A. (2003). Lesmap. Studietaalvaardigheden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Onderzoeken & schrijven. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. Herder, A. (2003). Toekomst met taalbeleid. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. 2002
 20. Herder, A., & Berenst, J. (2002). CD-ROM Evaluatie-instrumentarium Boekenpret. Stichting lezen/Vereniging NBLC.
 21. Bienfait, G. N., & Herder, A. (2002). Samen werken, samen praten. Handreiking samenwerkend leren bij wereldoriëntatie in het primair onderwijs. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. Herder, A. (2002). Uitgangspunten taalbeleid in Speurtocht. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 23. 1999
 24. Berenst, J., Herder, A., & Goedhart, H. (1999). Praten in de klas. Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.

ID: 193970