Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us A.A. Bakker, MSc

A.A. Bakker, MSc

Promovendus Orthopedagogiek

Differentiatie binnenstebuiten: een onderzoek naar differentiatie op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen. 

Een aanleiding voor het onderzoek is de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014. Het doel van deze wet is dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Daarbij is het streven dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Hierdoor krijgen docenten in het regulier onderwijs te maken met meer verschillen tussen leerlingen, wat maakt dat het aansluiten op de behoeften van iedere individuele leerling soms best lastig is. Er wordt veel van docenten gevraagd en differentiatie blijkt voor veel docenten best moeilijk te zijn. 
In het onderzoek kijk ik naar hoe docenten omgaan met verschillen tussen leerlingen tijdens de les, waarbij ik me richt op het vmbo (gl, tl & mavo). Daarbij gaat het met name om de ervaringen van docenten zelf. Wat gaat er volgens hen goed? Wat kan er beter? Welke factoren spelen hierbij volgens hen een rol? En, is differentiatie volgens hen eigenlijk wel belangrijk? 

Meer informatie over het project vindt u op: www.rug.nl/gmw/differentiatie 

Laatst gewijzigd:25 april 2018 15:23