Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijven

Waar komt spraakverwarring vandaan?

mms://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/AA0908spraakverwarringvanRuiten.wmv

Volgens de bijbel heeft God de taal van de mensen verward om te voorkomen dat de Babyloniërs een toren tot in de hemel bouwden. Universitair hoofddocent Israëlitische letterkunde Jacques van Ruiten vertelt meer over dit verhaal.

Titel Waar komt spraakverwarring vandaan?
Faculteit/dienst Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Studierichting Godsdienstwetenchappen
Onderwerp Toren van Babel, spraakverwarring
Persoon

Ruiten, Jacques van

Trefwoorden Toren van Babel, spraakverwarring, bijbel
Tijdsduur 03:09
Datum productie juni 2009
Taal Nederlands
Directe link

http://www.rug.nl/video/_shared/multimedia/AA0908spraakverwarringvanRuiten

Relevante links

Dit filmpje is een van de drie afzonderlijke onderdelen van Adams Appel,

jaargang 2009 aflevering 8, Wetenschap en Spraakverwarring

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 09:12