Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumBezoekersinformatie

Medewerkers

Medewerker Telefoon E-mail

Drs. Rolf ter Sluis
(Conservator / Collectiebeheerder medische collectie)

06-14670001 r.ter.sluis@rug.nl

Ciska Ackermann
(Collectiebeheerder zoölogische collectie)

050-363 8362

s.l.ackermann@rug.nl

Jan Waling Huisman Ing.
(Collectiebeheerder natuurwetenschappelijke collectie)

050-363 8236 j.w.huisman@rug.nl

John Le Grand
(Collectiebeheerder anatomische collectie)

050-363 8113 j.g.le.grand@rug.nl

Drs. Cato van der Vlugt
(Hoofd PR / Communicatie)

050-363 5892

c.b.van.der.vlugt@rug.nl

Drs. Renate Huttinga
(Webredactie)

050-363 5563

r.huttinga@rug.nl

Linda Tijsma
(Hoofd Educatie)

050-363 5798 l.b.tijsma@rug.nl

Gertie Krajenbrink
(Gebouwbeheer / Medewerker educatie)

050-363 5082

g.j.krajenbrink@rug.nl

Drs. Vincy Kleian
(Specialist wetenschappelijke informatie)

050-363 5562

v.kleian@rug.nl

Vrijwilligers depot

Eltjo Kubbinga
(Vrijwilliger / Medewerker registratie)

Petra Huizinga
(Vrijwilliger / Onderzoeker)

Gerda Arends
(Vrijwilliger / Medewerker registratie)
Vrijwilligers activiteitenbegeleiding / begeleiding groepen
Hans Golstein
Bas van Tiggelen

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 15:04
printView this page in: English