Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumBezoekersinformatie

Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommelanden

29 september 2016

Margriet Fokken en Barbara Henkes van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen werken al enige tijd aan een project over  'Sporen van de Slavernij in de drie noordelijke provincies', gesteund door student-assistenten en stagiaires en in samenwerking met verschillende instanties, zoals het Drents Archief, Tresoar in Leeuwarden en in Groningen zijn dat de Groninger Archieven, het Groninger Museum en het Universiteitsmuseum.

Het project is onderdeel van een landelijk project om de sporen van het Nederlandse slavernijverleden toegankelijk te maken voor een breed publiek: Mapping Slavery.

Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommeland

Sporen van het Nederlandse slavernijverleden in Groningen

Nederlandse slavenhandel en slavernij zien veel Groningers nog als iets dat zich ver weg, voornamelijk voor de kust van Afrika en in Suriname en de Antillen, heeft afgespeeld. Maar dan wordt eraan voorbij gegaan dat ook Groningen en haar inwoners geprofiteerd hebben van deze trans-Atlantische activiteiten. Zo werd de Groninger Kamer Stad en Lande van de West-Indische Compagnie hier in 1622 opgericht door de lokale elite, die in de rij stond om de functie van bewindhebber te vervullen of geld te steken in deze organisatie.

Dit waren onder anderen ook leden van de academische gemeenschap. Zo was hoogleraar en rector magnifus Nicolaus Mulerius, wiens portret in de Senaatskamer van het Academiegebouw te zien is, een van de eerste bewindhebbers van de Kamer Stad en Lande.

Met name later, in de negentiende eeuw, veranderden de opvattingen en zijn er ook voorbeelden van duidelijke tegenstanders. Zo wees hoogeraar rechtsgeleerdheid Cornelis Star Numan in zijn colleges de slavernij als zonde af.

De sporen van het koloniale verleden, en de slavernij die daarmee gepaard ging, zijn nog steeds aanwijsbaar en zijn in dit project gekoppeld aan locaties in stad en provincie. De ruim 60 locaties zijn samengebracht in een gids met daarin een wandelroute in de stad en meerdere fietsroutes in de provincie. De gids is uitgebracht bij Uitgeverij Passage.

Laatst gewijzigd:09 juli 2018 09:33

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...