Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumBezoekersinformatie

Expositie over vrijdenker en humanist Leo Polak (1880-1941)

25 februari 2015
poster-polak

Leo Polak leeft in onze dagen vooral voort door zijn tragische dood. Al vóór de jodenvervolgingen werd de Groninger hoogleraar in de wijsbegeerte als politiek delinquent opgepakt, nadat de toenmalige rector van de Groningse Universiteit een brief van Polak met een anti-Duitse passage aan de bezetter had overhandigd. In december 1941 stierf Polak in Sachsenhausen.

Polak was een vurig pleitbezorger van de open samenleving en een van de peetvaders van het Nederlandse humanisme. Op zijn leven wordt nieuw licht geworpen door recent onderzoek. Het onlangs beschikbaar komen van zijn dagboeken, die hij veertig jaren lang bijhield, is daarbij één van de interessantste nieuwe bronnen. In de expositie wordt aan de hand van zijn dagboeken, brieven en beeldmateriaal nieuw licht geworpen op Polaks leven en op zijn ontwikkeling als jurist, filosoof, vrijdenker, onderwijshervormer, antifascist en verdediger van het vrije woord.

Deze expositie wordt georganiseerd in het kader van een congres over Leo Polak, dat plaatsvindt op 12 en 13 maart 2015. Meer informatie over het congres.

Op woensdag 18 maart 2015 organiseert Studium Generale Groningen een lezing over leven en werk van Leo Polak. Meer informatie: sggroningen.nl

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:59

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...