Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumBezoekersinformatie

Expositie over vrijdenker en humanist Leo Polak (1880-1941)

25 februari 2015
poster-polak

Leo Polak leeft in onze dagen vooral voort door zijn tragische dood. Al vóór de jodenvervolgingen werd de Groninger hoogleraar in de wijsbegeerte als politiek delinquent opgepakt, nadat de toenmalige rector van de Groningse Universiteit een brief van Polak met een anti-Duitse passage aan de bezetter had overhandigd. In december 1941 stierf Polak in Sachsenhausen.

Polak was een vurig pleitbezorger van de open samenleving en een van de peetvaders van het Nederlandse humanisme. Op zijn leven wordt nieuw licht geworpen door recent onderzoek. Het onlangs beschikbaar komen van zijn dagboeken, die hij veertig jaren lang bijhield, is daarbij één van de interessantste nieuwe bronnen. In de expositie wordt aan de hand van zijn dagboeken, brieven en beeldmateriaal nieuw licht geworpen op Polaks leven en op zijn ontwikkeling als jurist, filosoof, vrijdenker, onderwijshervormer, antifascist en verdediger van het vrije woord.

Deze expositie wordt georganiseerd in het kader van een congres over Leo Polak, dat plaatsvindt op 12 en 13 maart 2015. Meer informatie over het congres.

Op woensdag 18 maart 2015 organiseert Studium Generale Groningen een lezing over leven en werk van Leo Polak. Meer informatie: sggroningen.nl

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:59

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...