Skip to ContentSkip to Navigation

Theodorus van Swinderen (1784-1851)

Hoogleraar Natuurlijke Historie
Theodorus van Swinderen

Theodorus van Swinderen werd in 1784 in Groningen geboren. Na de Latijnse school te hebben doorlopen werd hij in 1799 student aan de Groningse universiteit. Hij had belangstelling voor de natuurkunde en in 1801 richtte hij het nog altijd bestaande Koninklijk Natuurkundig Genootschap op. 

 

Penning van het Genootschap voor Natuurkundige Wetenschappen te Groningen, gesticht door Th. van Swinderen 1801
Penning van het Genootschap voor Natuurkundige Wetenschappen te Groningen, gesticht door Th. van Swinderen 1801

In 1814 werd hij benoemd tot hoogleraar Natuurlijke Historie en dit bleef hij tot zijn dood in 1851. Tijdens zijn hoogleraarschap gaf hij de aanzet tot de oprichting van het Museum van Natuurlijke Historie. Hij zorgde ervoor dat er een collectie voorwerpen tot stand werd gebracht door banden aan te knopen met geleerden en studenten binnen Nederland, in Frankrijk, Duitsland, Engeland, de Kaap, Java en China.

Van Swinderen heeft eigenlijk niet zozeer door zijn wetenschappelijke alswel door zijn maatschappelijke kwaliteiten naam gemaakt. Naast zijn hoogleraarschap in de natuurlijke historie wilde hij als ‘volksopvoeder’ de maatschappij historisch besef bijbrengen. Zo zorgde hij ervoor dat de viering van 28 augustus ter herdenking van het beleg van Groningen in 1672 weer werd ingevoerd. Ook was hij de initiatiefnemer van de oprichting van vele gedenktekens die in de stad en de provincie nog steeds te zien zijn, zoals het monument van de Slag bij Heiligerlee.

 

Monument van de Slag bij Heiligerlee te Heiligerlee
Monument van de Slag bij Heiligerlee te Heiligerlee
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:58
printView this page in: English