Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumGeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

400 jaar RUG: Wetenschappers in beeld en geluid

unifocus-400

Bekijk korte films en beluister uitgebreide audio-interviews over Groningse wetenschappers die in de afgelopen vier eeuwen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap in Groningen en daarbuiten, waaronder:

Ubbo Emmius (1547-1625) , eerste Rector Magnificus van de Academie in Groningen en hoogleraar Grieks en Geschiedenis, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de Rijksuniversiteit (destijds de Academie geheten). Dr. Zweder von Martels vertelt over de eerste rector van de Groningse Academie.

Jean Barbeyrac (1674-1744) , hoogleraar publiek en privaat recht, heeft veel bijgedragen aan het vertalen, ordenen en becommentariëren van natuurrechtelijke teksten uit de 17de en 18de eeuw. Emeritus hoogleraar Arjo Vanderjagt vertelt over deze rechtsgeleerde.

Petrus Camper (1722-1789) , geneeskundige in de tijd van de verlichting, heeft een significante bijdrage geleverd aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland. Prof. dr. Mart van Lieburg en prof.dr. Bart Ramakers vertellen over deze veelzijdige medicus.

Petrus Driessen (1753-1828) , hoogleraar in de scheikunde, initiator van de zelfstandige scheikunde in Nederland. Prof. dr. Klaas van Berkel en drs. Ulco Kooystra vertellen over deze belangrijke scheikundige.

Jacobus Cornelius Kapteyn (1851-1922) , hoogleraar in de astronomie, deed baanbrekend onderzoek voor het in kaart brengen van het Melkwegstelsel. Emeritus hoogleraar Sterrenkunde Piet van der Kruit vertelt over de vader van de Nederlandse astronomie.

Aletta Jacobs (1854-1929) , de beroemste vertegenwoordigster van de eerste feministische golf in Nederland, eerste vrouwelijke student en eerste vrouw die promoveerde en arts werd. Prof. dr. Mineke Bosch vertelt over de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit.

Gerard Heymans (1857-1930) , hoogleraar wijsbegeerte en zielkunde, grondlegger van de psychologie in Nederland. Prof. dr. Douwe Draaisma vertelt over de grondlegger van de psychologie in Nederland.

Herman Jan Scheltema (1906-1981) , hoogleraar Romeins Recht. Prof. dr. Jan Lokin vertelt over hem.

Leendert Daniël Eerland (1937-1965) , hoogleraar heelkunde, zorgde dat Groningen zich specialiseerde en zijn kennis verhoogde binnen de heelkunde, en voor de bundeling van therapie en diagnostiek. Rolf ter Sluis, conservator medische collecties van het Universiteitsmuseum Groningen, vertelt over deze hoogleraar Heelkunde.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2017 13:01
printView this page in: English