Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumTentoonstellingenEerdere tentoonstellingen2012

Ancient culture, Modern Art.

Aboriginalkunst uit Australië

17 februari t/m 4 november 2012

In deze tentoonstelling staan moderne Aboriginal-schilderingen centraal. Na een korte introductie van de traditionele kunst en cultuur wachten de hedendaagse werken, waarmee de gehele Aboriginalcultuur nieuw leven in werd geblazen. Een volk dat met de ondergang werd bedreigd, herwon zijn identiteit.

Waarom Aboriginalkunst in Groningen?

Bij de opening van het volkenkundig Gerardus van der Leeuwmuseum in 1978 werd door de Australische ambassade een collectie inheemse kunstnijverheid uit Australië geschonken aan de directeur van het museum, Professor van Baaren (de originele brief is nog in het bezit van het Universiteitsmuseum). Ook het Groninger Museum had een bijzondere etnografische collectie. Beide collecties zijn sinds enige tijd in langdurige bruikleen gegeven aan het Aboriginal Art Museum in Utrecht. De overdracht van beide collecties vormt voor het Universiteitsmuseum de aanleiding om een “uitzwaaitentoonstelling” te organiseren rondom deze exotische verzamelingen. Beide collecties zijn zo voor het laatst te zien in Groningen.

Hedendaagse Aboriginalkunst

Naast oude kunstvormen zijn er de laatste eeuwen nieuwe Aboriginal-kunstuitingen ontstaan, zoals schilderingen op boombast en acrylverfschilderijen. De Europeanen introduceerden westerse materialen en technieken, waardoor vooral in de twintigste eeuw veel vernieuwing plaatsvond. In de tentoonstelling zijn belangrijke werken uit verschillende delen van Australië te zien, ieder met hun eigen stijl.

Terugkerende boemerang

Onderdeel van de tentoonsteling vol topstukken is de bijzondere onderzoeksboemerang van Felix Hess. De Groningse Hess staat wereldwijd bekend als DE boemerangspecialist. Zeven jaar werkte Felix Hess (Den Haag, 1941) bij de Rijksuniversiteit Groningen aan een proefschrift over aerodynamica en beweging van boemerangs. Hess’ promotie werd legendarisch. Tijdens de plechtigheid werd een vraag gesteld, die alleen door het werpen van een boemerang kon worden beantwoord. In hemdsmouwen gooide de promovendus vervolgens een kruisboemerang door de Aula van het Academiegebouw om de kroonluchter heen. Ook nu nog geldt het proefschrift van Felix Hess als hét standaardwerk over de boemerang.

Laatst gewijzigd:09 juli 2018 09:27
printView this page in: English