Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumCollectiesCollectie Wiskunde en Natuurwetenschappen

Zoölogie

Museum voor Natuurlijke Historie
Het Museum voor Natuurlijke Historie op de bovenverdieping van het toenmalige academiegebouw, ca. 1900

In het nieuwe academiegebouw van 1850 waren vijf zalen op de bovenverdieping ingericht voor de brede natuurhistorische en zoölogische verzameling van de universiteit. Talloze mineralen, fossielen, opgezette dieren en dierpreparaten stonden hier opgesteld in grote vitrinekasten.

Bij zijn benoeming in 1815 had de Groningse hoogleraar in de natuurlijke historie, Theodorus van Swinderen, de aanzet gegeven tot het bijeenbrengen van een natuurhistorische verzameling ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

Ook particuliere verzamelaars schonken (delen) van hun collecties aan de universiteit. Zo verwierf het museum in 1836 een omvangrijke verzameling van bijna 9000 voorwerpen van de in Groningen geboren Nederlandse consul in Kanton, M.J. Senn van Basel, waaronder 495 gekleurde tekeningen van vissen, reptielen en schaaldieren die voorkwamen in de zeeën en rivieren van China.

De grote brand in het academiegebouw in 1906 betekende helaas het tragische einde van de zoölogische verzameling die zo zorgvuldig bijeen was gebracht. Duizenden opgezette vogels, een giraffe, een nijlpaard en potten met dieren op sterk water, gingen in vlammen op. Alleen de voorwerpen die voor de brand elders waren ondergebracht, zoals de collecties mineralen en fossielen, ontsnapten aan de vlammenzee.

Laatst gewijzigd:05 december 2018 14:44
printView this page in: English