Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumCollectiesEtnologische collecties

Collectie Princessehof, Leeuwarden

PL 278

In 1970 kreeg het museum van de gemeente Leeuwarden de etnologische collectie uit het Princessehof in langdurig bruikleen. Deze ruim 1000 voorwerpen zijn voornamelijk afkomstig uit het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Een deel behoorde tot de privé-verzameling van A.Tj. van der Meulen, werkzaam in Nederlands-Indië rond 1900. In het boekje dat Van der Meulen in 1906 uitgaf, beschrijft hij hoe het verzamelen in de praktijk in zijn werk ging:

'Van 1895-1900 woonde ik in Batavia. Ik ging toen in mijn vrijen tijd vaak naar de "benedenstad" [...] en snuffelde daar in de gangen en stegen en liep binnen in oudroest- en rommelwinkels. [...] "Goeden dag mijnheer, wat zoekt u?" was dan de vraag. Ja, wat ik zocht, kon ik niet juist zeggen - ik wilde maar eens rondzien. En zoo rondeziende vond ik dan soms merkwaardige dingen, die mij verrasten door hun schoon [...].'

Halssierraad, Indonesië
Halssierraad, Indonesië
Hoofdtooi, Indonesië
Hoofdtooi, Indonesië
Waterkruik, Indonesië
Waterkruik, Indonesië
Koker, Indonesië
Koker, Indonesië
Kralenwerk, Indonesië
Kralenwerk, Indonesië
Borstsierraad, Indonesië
Borstsierraad, Indonesië
Schild, Indonesië
Schild, Indonesië
Toverboek, Indonesië
Toverboek, Indonesië
Keteltrom, Indonesië
Keteltrom, Indonesië
Laatst gewijzigd:12 december 2018 13:42
printView this page in: English