Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenTargetNews & EventsNews

News Archive

Target news older than one year

Euclid geselecteerd
Gepubliceerd op:04 oktober 2011
euclid selected
Target op Noorderzon 2011
Gepubliceerd op:19 augustus 2011
Target staat op Noorderzon 2011 met de act "God is an eJ", je vindt ons in de Qu3 tent midden op het festival terrein. De Target act in de Qu3 tent is elke dag te bewonderen tijdens het Noorderzon festival.
Aprycus verzorgt capaciteitsuitbreiding Target-project
Gepubliceerd op:27 mei 2011
Aprycus verzorgt capaciteitsuitbreiding Target-project
Target testbed klaar voor petabytes aan data; 1e fase afgerond
Gepubliceerd op:02 november 2010

Testbed Target klaar voor petabytes aan data

Euclid missie geselecteerd voor de ''definition phase'' van ESA
Gepubliceerd op:11 maart 2010
Euclid (een astronomie project met als doel het in kaart brengen van de geometrie van het donkere heelal (dark matter) is door ESA geselecteerd als 1 van de kandidaten voor de medium class mission-projecten die in 2017 zullen worden gelanceerd.
Target feestelijk van start met fase 1
Gepubliceerd op:03 november 2009

Het Target project is formeel fase 1 van haar programma ingegaan.

Valorisatie Target van start
Gepubliceerd op:25 september 2009
De Target Holding B.V. is opgericht door meerdere investeerders. Zij leggen zich toe op het vermarkten van de expertise en kennis gegenereerd door Target. Expertise centrum Target   bouwt aan de (door)ontwikkeling van grootschalige datasystemen voor sensornetwerken. Hierin werken 10 private en publieke partners samen op een budget van 32 miljoen euro.
SNN en provincies kennen miljoenensubsidie toe aan Target
Gepubliceerd op:28 april 2009

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en provincies hebben in totaal 16 miljoen euro toegekend aan het Target-programma. Target beoogt een duurzaam economisch cluster van intelligente informatiesystemen op te bouwen in Noord-Nederland, in het bijzonder gericht op databeheer van zeer grote hoeveelheden data die afkomstig zijn uit sensornetwerken. Binnen Target zullen de Rijksuniversiteit Groningen, de sterrenkundige onderzoekschool NOVA, de stichting Astron en het bedrijfsleven nieuwe complexe en schaalbare datasystemen ontwikkelen en bestaande verbeteren. Target verschaft een proeftuin die het doorontwikkelen naar concrete markttoepassingen mogelijk maakt en deelnemers in staat stelt om in vervolgtrajecten verdere producten en diensten te ontwikkelen.

Long Term Data Preservation Briefing / Workshop
Gepubliceerd op:26 maart 2009
Long Term Data Preservation Briefing / Workshop