Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenBeeldenproject

Lex Bekink (8)

'La condition humaine' van Lex Bekink (2001)

(Op het pleintje bij de nieuwbouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

De titel is ontleend aan het werk van de Franse denker Malraux uit 1933. Als motto gaf Malraux zijn boek mee ‘Ieder mens eindigt met klaar te zien in zijn eigen drama’. Centraal staat de rol van het individu in het collectief en de wisselwerking tussen individu en collectief. Een thema dat ook binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen een belangrijke rol speelt.

Het kunstwerk verbeeldt een zitbank met mensen, groot en klein, jong en oud. Het doet ons onwillekeurig denken aan banken in dorpen waarop mensen zitten en kijken, getuige zijn. De vorm van het beeld, een gebogen lijn, wil een ontwikkeling laten zien. De lijn wordt onderbroken door een een oude zomereik, een ander soort getuige. Daar waar de constructie en de boom elkaar ontmoeten draagt de verbeelding haar titel ‘La condition humaine’.

La condition humaine van Lex Bekink (foto Peter van der Sijde)
La condition humaine van Lex Bekink (foto Peter van der Sijde)
Laatst gewijzigd:27 juni 2018 12:17
printView this page in: English