Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenBeeldenproject

Tilly Buy en Gerard Groenewoud (4)

‘Tua res agitur’ van Tilly Buy en Gerard Groenewoud (1997)

(In de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38)

Groenewoud en Buy hebben zich laten inspireren door het werk van prof.dr. Gerardus van der Leeuw, van 1918 tot 1950 hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Groninger universiteit. ‘Tua res agitur’ is de titel van het drieluik, een citaat van Gerardus van der Leeuw (op zijn beurt Horatius - zij het onvolledig - citerend), waarmee hij wilde aangeven dat de dramatische kunsten de eenheid en grootheid van het leven tot een persoonlijke beleving kunnen maken. Het kunstwerk is geplaatst in de hal van het gebouw van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 in Groningen.

Het kunstenaarsduo omschrijft het kunstwerk als volgt: "Na vorm en inhoud is het kunstwerk misschien het beste te omschrijven als een drieluik van de twijfel. Het ei (wereld-ei, steen der wijzen) en de boeken (ladder naar de hemel, accumulatie van kennis) vormen in wezen uitdrukkingen van hetzelfde verlangen om de grond van ons bestaan te leren kennen. Het verlangen naar kennis als het hoogste streven, maar daaraan inherent de teleurstelling dat de laatste dingen nooit gekend kunnen worden, omdat wij zelf onderdeel van de schepping en de kosmos zijn. Het zijn de zijpanelen die, elkaars spiegelbeeld, elk een eigen kant opwijzen. De beer staat daartussen als bemiddelaar en vertrooster, als een ‘kruisbeeld’ van verlangen en twijfel. Het middenpaneel verwijst naar de jeugd, de tijd dat dromen en plannen ontstaan en de wereld lokt, maar laat tevens de positie van volwassenen zien, gevangen tussen twijfel en realiteit. Het beeld van de beer is een uitnodiging - in de geest van Gerardus van der Leeuw - om juist dit menselijke aspect te omarmen. De klassieke symboliek van het drieluik wordt gerelativeerd doordat de beelden zijn vervaardigd van gegoten rubber. Je zou ook materialen kunnen gebruiken die (geestelijke) energie uitstralen. Maar door het gebruik van rubber, een materiaal dat als geen ander het vermogen heeft energie te absorberen, hebben we het tegenovergestelde gedaan. Het heilige zit niet in het materiaal, maar in de mens."

‘Tua res agitur’ van Tilly Buy en Gerard Groenewoud
‘Tua res agitur’ van Tilly Buy en Gerard Groenewoud
Laatst gewijzigd:27 juni 2018 12:09
printView this page in: English