Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkels

Speelt vitamine D een rol bij het voorkomen van ADHD?

Speelt vitamine D een rol bij het voorkomen van ADHD?

ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD komt meer bij jongens dan bij meisjes en start meestal op de basisschoolleeftijd. De precieze oorzaak van ADHD is niet bekend. Uit familie- en tweelingonderzoek is gebleken dat erfelijke aanleg (genetica) een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ADHD. We weten echter grotendeels niet welke genen hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook niet-genetische factoren zijn betrokken. Er is vooral bewijs dat zwangerschaps- en bevallingscomplicaties een risicofactor voor het ontstaan van ADHD vormen.

Er is ook veel belangstelling voor de vraag of voeding een rol speelt bij het voorkomen van ADHD, misschien in de vorm van overgevoeligheid van sommige kinderen voor bepaalde voedselcomponenten. Heel veel direct bewijs voor een rol voor voeding is er nog niet. Het is eveneens onwaarschijnlijk dat vitamine D een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ADHD. Vitamine D-tekorten komen niet veel voor in Nederland. Naar de mogelijke relatie ADHD en vitamine D is overigens geen onderzoek verricht. Wel lieten eerdere studies mogelijke subtiele verbanden zien tussen vitamine D en andere psychische aandoeningen zoals schizofrenie en depressie.

Opvallend is wel dat ADHD meer lijkt voor te komen in gebieden met minder zonneschijn. Dit heeft Nederlands onderzoek laten zien, onder leiding van Martijn Arns van de Universiteit Utrecht. Omdat verminderd zonlicht ook invloed kan hebben op vitamine D-spiegels zou dit heel misschien een aanwijzing kunnen zijn voor een rol van vitamine D. Dit laatste is echter niet onderzocht. Zoals gezegd is er geen direct onderzoek geweest naar een mogelijke relatie tussen ADHD en vitamine D.

Terug naar de vragen

Laatst gewijzigd:06 september 2017 16:07