Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkels

Unifocus

Unifocus, het online videomagazine van de RUG, heeft filmpjes opgenomen van drie van de gestelde vragen. Deze drie vragen zijn op verschillende manieren door de wetenschapswinkels opgepakt.

De vraag over de verstening van tuinen leidde voor de Bèta Wetenschapswinkel tot een onderzoeksproject door een student. De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid ging met de vraag over gewichtstoename bij antipsychotica naar Gimmics, waar studenten farmacie binnen een praktijkopdracht naar goede antwoorden zochten. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie organiseerde voor het antwoord op de vraag: In welke taal denken doven? een uitwisseling tussen twee middelbare schoolklassen.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2017 12:33